Cosán nascleanúna

Treoirchlár do gheilleagar níos treise san AE - 13/04/2011

Radharc ar bhóthar oscailte amach romhainn faoin tuath, ón líne láir © WillSelarep/iStock

Díríonn an AE ar 12 bheart tosaíochta ionas gur fearr a oibreoidh a mhargadh aonair do thomhaltóirí, d'oibrithe is do lucht gnó.

Le fiche bliain anuas, tá méadú ar lánpháirtíocht an AE ar cheann de phríomhdhreasuithe an fháis agus chruthú na bpost san Aontas.

Bíodh sin mar atá, níor bhain geilleagar an AE lántairbhe fós as na deiseanna a cruthaíodh le leagan na mbacainní. D'aithin an Coimisiún 12 bheart tosaíochta Englishfrançais chun soghluaisteacht d'oibrithe is do lucht gnó a fheabhsú. Bearta iadsan ar dóigh go gcothóidís fás is fostaíocht trí chabhrú le saorghluaiseacht na ndaoine, na n-earraí, na seirbhísí agus an chaipitil fud fad an AE.

Fairis sin, cabhróidh margadh níos imeasctha le tíortha an AE chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin gheilleagracha is shóisialta chun luas a chur le téarnamh ón ngéarchéim airgeadais.

Seo na tosaíochtaí:

 • cabhrú le gnóthais bheaga is mheánmhéide rochtain níos fusa ar mhaoiniú a fháil trína cheadú do chistí caipitil fiontraíochta infheistiú in aon tír san AE
 • dlíthe a athbhreithniú ionas go dtabharfar aitheantas do cháilíochtaí gairmiúla ar fud an AE - rud a laghdóidh bacainní d'fhostaíocht i dtír eile.
 • paitinn aonair Eorpach a chruthú do mhaoin intleachtúil is d'aireagáin - rud a chiorróidh costais is rómhaorlathas do lucht gnó
 • nósanna imeachta a bhunú chun aighnis a réiteach lasmuigh den chúirt nuair a bhíonn fadhb ag custaiméirí d'éis earraí nó seirbhísí a cheannach i dtír eile san AE
 • caighdeáin uile-Eorpacha a thabhairt isteacht d'earnáil na seirbhísí
 • bonneagar fuinnimh, iompair is cumarsáide a fheabhsú trí líonraí straitéiseacha d'infheistíocht spriocdhírithe a aithint
 • comhaitheantas ar mhodhanna céannúchán is fíordheimhniúcháin leictreonacha a reachtú chun treisiú le húsáíd an idirlín idir dhaoine, lucht gnó agus riaracháin phoiblí
 • fiontraíocht shóisialta a fheabhsú trí chistí infheistíochta a fhorbairt do chuideachtaí a shaothraíonn cuspóirí sóisialta,eiticeacha nó comhshaoil
 • cánacha ar thionscail an fhuinnimh a oiriúnú chun cuspóirí aeráide agus fuinnimh an AE a chomhlánú
 • neartú ar na rialacha do oibrithe a gcuireann a gcuideachtaí ar post chuig tír eile san AE iad
 • treoirlínte cuntasaíochta do chuideachtaí a shimplú agus an rómhaorlathas a chiorrú - ag díriú ar mhionghnóthais
 • iomaíocht na mionghnóthas ar chonarthaí rialtais i dtíortha eile eile san AE a éascú

Ar bhonn na dtosaíochtaí sin a ghlacfar bearta sa dá bhliain atá romhainn. Tá tograí déanta ag an gCoimisiún cheana faoi phaitinn uile-AE DeutschEnglishfrançais agus faoi chánachas fuinnimh a choigeartú DeutschEnglishfrançais .

Breis faoi lánpháirtiú geilleagrach an AE Deutsch (de) English (en) français (fr)

Gníomh an Mhargaidh Aonair Eorpaigh

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links