Navigointipolku

Talouden pyörät pyörimään - 13/04/2011

Maaseutua halkova valtatie keskiviivoineen © WillSelarep/iStock

EU uudistaa sisämarkkinoita, jotta kuluttajien, työntekijöiden ja yritysten toiminta EU:ssa helpottuu ja talouskasvu vauhdittuu.

Talouden yhä tiiviimpi yhdentyminen on parinkymmenen viime vuoden ajan tukenut talouskasvua ja uusien työpaikkojen syntymistä EU:ssa.

Rajat ovat avautuneet ja esteitä on purettu, mutta EU:n talous ei vielä ole täysin hyödyntänyt uusia mahdollisuuksia. Komissio aikookin ryhtyä uusiin toimiin, joilla pyritään lisäämään työntekijöiden liikkumista ja yritysten kansainvälistä toimintaa EU:ssa. Se on määrittänyt 12 toimenpidettä Englishfrançais , joilla helpotetaan ihmisten, tavaroiden, palvelujen ja pääoman liikkumista unionin sisällä ja edistetään samalla kasvua ja työllisyyttä.

Markkinoiden yhdentyminen auttaa EU-maita myös vastaamaan ajankohtaisiin yhteiskunnan ja talouden haasteisiin ja edistää talouden elpymistä maailmanlaajuisen finanssikriisin jälkeen.

Toimenpiteillä pyritään seuraaviin tavoitteisiin:

 • helpotetaan pienten ja keskisuurten yritysten rahoituksen saantia antamalla riskipääomarahastoille mahdollisuus investoida mihin tahansa EU-maahan
 • uudistetaan säädöksiä niin, että ammattipätevyys ja tutkinnot tunnustetaan koko EU:ssa, jolloin siirtyminen töihin toiseen maahan käy helpommin
 • otetaan käyttöön koko EU:ssa voimassa oleva ns. eurooppapatentti henkisen omaisuuden ja keksintöjen suojaamista varten, jolloin yritysten kustannukset ja paperisota vähenevät
 • luodaan menettelyjä, joilla kuluttajariitoja voidaan ratkaista tuomioistuinten ulkopuolella, jos kuluttaja joutuu ongelmiin ostettuaan tavaraa tai palveluja toisesta EU-maasta tai verkkokaupasta
 • luodaan palvelualoille koko EU:n kattavat standardit
 • parannetaan energia-, liikenne- ja viestintäinfrastruktuureja kohdistamalla investointeja strategisesti tärkeisiin verkkoihin
 • säädetään periaatteista, joiden mukaisesti EU-maat voivat tunnustaa vastavuoroisesti eri maissa käytetyt sähköiset tunnistus- ja todentamismenetelmät, jolloin kansalaiset, yritykset ja viranomaiset voivat lisätä internetin käyttöä
 • edistetään sosiaalista yrittäjyyttä kehittämällä sijoitusrahastoja yrityksille, joilla on sosiaalisia, eettisiä ja ympäristönsuojeluun liittyviä tavoitteita
 • muutetaan energiaverotusta niin, että se tukee ilmastonmuutoksen torjuntaan ja energiankäyttöön liittyviä EU:n tavoitteita
 • parannetaan sääntöjä, joita sovelletaan työntekijöihin heidän ollessaan työkomennuksella toisessa EU-maassa
 • yksinkertaistetaan yritysten kirjanpitomenettelyjä ja vähennetään byrokratiaa etenkin pienyrityksiltä
 • parannetaan pienyritysten mahdollisuuksia saada hankintasopimuksia muiden EU-maiden julkisilta laitoksilta ja viranomaisilta.

Toimenpiteitä on määrä toteuttaa seuraavien kahden vuoden aikana. Komissio on jo laatinut ehdotukset eurooppapatentista DeutschEnglishfrançais ja energiaverotuksen DeutschEnglishfrançais uudistuksesta.

Lisätietoa EU:n sisämarkkinoista Deutsch (de) English (en) français (fr)

Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä