Sti

Køreplan for en stærkere EU-økonomi - 13/04/2011

En åben landevej set fra midterlinjen © WillSelarep/iStock

EU stiller skarpt på 12 prioriterede tiltag, der skal give et bedre indre marked for forbrugere, arbejdstagere og virksomheder.

I de sidste to årtier har det voksende økonomiske samarbejde i EU spillet en afgørende rolle for vækst og jobskabelse i medlemslandene.

Og dog har EU's økonomi stadig ikke draget fuld fordel af de muligheder, der er opstået i takt med, at barriererne er faldet. Kommissionen har derfor fundet frem til 12 prioriterede tiltag Englishfrançais , der skal give større bevægelsesfrihed for arbejdstagere og virksomheder. Ved at gøre det muligt for borgere, varer, tjenesteydelser og kapital at bevæge sig mere frit i EU kan vi sætte skub i vækst og beskæftigelse.

Et mere integreret markedet ruster også EU-landene til at tackle de aktuelle sociale og økonomiske udfordringer og komme hurtigere på fode igen efter den globale finanskrise.

De prioriterede tiltag går ud på at:

 • give små og mellemstore virksomheder bedre adgang til finansiering ved at gøre det muligt for risikokapitalfonde at investere i hele EU
 • ændre lovgivningen, så erhvervsmæssige kvalifikationer anerkendes i hele EU, og det bliver lettere at få job i andre lande
 • skabe et fælles europæisk patent for intellektuelle ejendomsrettigheder og opfindelser og derved spare virksomheder for omkostninger og bureaukrati
 • indføre procedurer for udenretslig bilæggelse af tvister, når forbrugere har problemer med varer eller tjenesteydelser, de har købt i et andet EU-land, f.eks. på nettet
 • indføre fælles EU-standarder i servicesektoren
 • modernisere infrastrukturen for energi, transport og kommunikation ved at investere målrettet i strategiske netværk
 • vedtage lovgivning om gensidig anerkendelse af identifikations- og autentifikationsmetoder for at få privatpersoner, virksomheder og offentlige administrationer til at bruge internettet mere
 • støtte en social iværksætterkultur gennem investeringsfonde for virksomheder med sociale, etiske eller miljømæssige mål
 • indføre energiafgifter, så EU kan nå sine klima- og energimål
 • styrke reglerne for arbejdstagere, der er udstationeret af deres arbejdsgiver i et andet EU-land
 • forenkle regnskabsstandarderne for virksomheder og mindske bureaukratiet - med særlig fokus på små virksomheder
 • gøre det lettere for små virksomheder at konkurrere om offentlige kontrakter i andre EU-lande

De prioriterede tiltag skal iværksættes i løbet af de næste to år. Kommissionen har allerede fremsat forslag om et fælles EU-patent DeutschEnglishfrançais og nye energiafgifter DeutschEnglishfrançais .

Mere om økonomisk samarbejde i EU Deutsch (de) English (en) français (fr)

Akten for det indre marked

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links