Cesta

Scénář k posílení ekonomiky EU - 13/04/2011

Pohled ze středové čáry silnice vedoucí krajinou © WillSelarep/iStock

EU stanoví 12 prioritních opatření, jež zlepší podmínky pro spotřebitele, pracovníky a podnikatele na jednotném trhu.

Jedním z hlavních stimulů hospodářského růstu a vytváření nových pracovních míst v EU byla v posledních dvaceti letech prohlubující se ekonomická integrace členských států.

Přesto ekonomika EU stále plně nevyužívá všech možností, které se po odstranění překážek nabízejí. Komise určila 12 prioritních opatření Englishfrançais , která povedou ke zvýšení mobility pracovních sil a podnikatelských aktivit. Těmito opatřeními by se měly zlepšit podmínky pro volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu v celé EU a následně i zvýšit hospodářský růst a zaměstnanost.

Integrovanější trh také pomůže členským státům EU, aby našly řešení současných sociálních a ekonomických otázek a rychleji se zotavily z celosvětové finanční krize.

Jedná se o těchto 12 priorit:

 • zlepšit možnosti financování pro malé a střední podniky tím, že se umožní fondům rizikového kapitálu investovat v kterékoli zemi EU
 • úpravami v právních předpisech dosáhnout uznávání profesní kvalifikace v celé EU, což usnadní situaci uchazečům o práci v zahraničí
 • vytvořit jednotný evropský patent, který bude chránit práva duševního vlastnictví a nové vynálezy a díky němuž podniky sníží náklady a administrativu
 • stanovit postupy pro mimosoudní řešení sporů týkajících se zboží nebo služeb, které spotřebitel zakoupil v jiném státě EU (a to i na internetu)
 • zavést celoevropské normy v odvětví služeb
 • zdokonalit energetickou, dopravní a komunikační infrastrukturu určením strategických sítí, do nichž budou směřovat investice
 • právně upravit vzájemné uznávání metod elektronické identifikace a autentifikace s cílem zvýšit užívání internetu v komunikaci mezi jednotlivci, podniky a orgány veřejné správy
 • podporovat sociální podnikání zavedením investičních fondů pro podniky, které sledují sociální, etické a environmentální cíle
 • upravit zdanění energie a podpořit tak plnění cílů EU v oblasti změny klimatu a energetiky
 • zlepšit pravidla, na jejichž základě podniky vysílají pracovníky do jiných zemí EU
 • zjednodušit směrnice o účetních standardech a snížit administrativní zátěž, zejména s ohledem na malé podniky
 • umožnit malým podnikům soutěžit o veřejné zakázky v jiných státech EU

Na základě těchto priorit budou v příštích dvou letech postupně přijímána konkrétní opatření. Komise již předložila návrhy na celoevropský patent DeutschEnglishfrançais a úpravu zdanění energie DeutschEnglishfrançais .

Více informací o hospodářské integraci EU Deutsch (de) English (en) français (fr)

Akt o jednotném trhu EU

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy