Sökväg

Hur går det för EU:s inre marknad? - 31/03/2011

Arbetstagare som går genom blå skärmar med EU-stjärnorna på © EU

De flesta EU-länder införlivar den inre marknadens regler i sin lagstiftning inom utsatt tid och bidrar på så sätt till ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning.

EU:s regler för den inre marknaden måste införlivas med nationell lagstiftning inom utsatt tid. Den senaste resultattavlan för den inre marknaden English visar att EU-länderna gör bra ifrån sig.

Den inre marknaden är en av EU:s hörnstenar och hjälper människor, varor, tjänster och kapital att cirkulera fritt i EU. Två gånger om året rapporterar kommissionen om hur väl EU-länderna lyckas genomföra den inre marknadens regler.

Resultat

Enligt de senaste siffrorna har i genomsnitt 0,9 procent av inremarknadsdirektiven inte genomförts i nationell lagstiftning när tiden för införlivande har gått ut. Därmed är EU:s enprocentmål från 2007 visserligen uppfyllt, men i sju länder finns det fortfarande brister.

När det gäller EU:s övriga lagstiftning har förseningarna också minskat liksom antalet fall där EU-länderna inte har införlivat bestämmelserna på rätt sätt.

Om du får problem på den inre marknaden

För dig som flyttar till ett annat EU-land finns det gratis rådgivning och verktyg för problemlösning som kommissionen har tagit fram. Om du har problem med uppehållstillstånd, bilregistrering, socialförsäkring eller skatter kan du t.ex. kontakta Ditt Europa eller Solvit och be om hjälp.

Ditt Europa är en webbplats med praktisk information om vilka rättigheter och möjligheter du har när du flyttar inom EU. Solvit är ett webbaserat nätverk som granskar klagomål och försöker att hitta en lösning inom tio veckor.

Den inre marknaden bidrar till ekonomisk återhämtning

Särskilt i svåra tider är det viktigt att medlemsländerna genomför EU-lagstiftningen snabbt och effektivt. Det gör det lättare för företagen att konkurrera på världsmarknaden och gör EU mer attraktivt för utomeuropeiska investerare.

De senaste femton åren har den inre marknaden stärkt handeln, hjälpt småföretagen att växa och bidragit till att öka EU:s BNP med 2,15 procent. Den inre marknaden driver också på tillväxt och sysselsättning genom att främja rörlighet, konkurrenskraft och innovation.

Läs mer om den inre marknaden DeutschEnglishfrançais

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar