Navigačný riadok

Hodnotenie fungovania vnútorného trhu - 31/03/2011

Pracovníci prechádzajúci stenami s hviezdami EÚ © EÚ

Väčšina členských štátov EÚ plní lehoty na zapracovanie smerníc o jednotnom trhu do vnútroštátneho práva. Tieto predpisy prispievajú k hospodárskemu rastu a tvorbe pracovných miest.

Členské štáty musia pravidlá týkajúce sa fungovania jednotného trhu zapracovať do svojich vnútroštátnych právnych poriadkov v dohodnutej lehote. Z najnovšieho hodnotenia fungovania jednotného trhu English vyplýva, že sa im to darí.

Jednotný trh, ktorý umožňuje voľný pohyb osôb, tovarov, služieb a kapitálu, je základným kameňom EÚ. Dve správy ročne analyzujú pokrok členských štátov pri zavádzaní pravidiel týkajúcich sa jeho fungovania.

Výsledky

Z najnovších údajov vyplýva, že zo smerníc o jednotnom trhu, ktorých termín implementácie už uplynul, nie je v súčasnosti zapracovaných do vnútroštátnych právnych poriadkov v priemere len 0,9 %. Napriek tomu, že súhrnná hodnota za všetky členské štáty je menšia ako cieľ, ktorí si v roku 2007 stanovili lídri EÚ (1 %), sedem členských štátov ho nedokázalo splniť.

Počas uplynulého roka sa skrátili i omeškania v zapracovaní smerníc EÚ do vnútroštátneho práva a znížil sa počet prípadov, keď transpozícia nespĺňala príslušné požiadavky.

Pomoc pre občanov aj podniky

Bezplatné poradenstvo a nástroje na riešenie problémov z dielne Komisie pomohli mnohým ľuďom, ktorí sa presťahovali do iného členského štátu. Ak máte problémy súvisiace s povolením na pobyt, registráciou auta alebo uplatnením svojich práv v oblasti sociálneho zabezpečenia a odvodu daní, kontaktujte služby Vaša Európa alebo Solvit.

Vaša Európa je internetový portál, ktorý ponúka praktické informácie o vašich právach a príležitostiach v EÚ. Online sieť SOLVIT sa zaoberá sťažnosťami a snaží sa ich vyriešiť v priebehu 10 týždňov.

Stimulácia hospodárskeho oživenia

Včasná a efektívna implementácia právnych predpisov EÚ je mimoriadne dôležitá, a to najmä v ťažkých hospodárskych časoch. Zvyšuje konkurencieschopnosť firiem na globálnych trhoch a zatraktívňuje Európu v očiach zahraničných investorov.

Vďaka jednotnému trhu narástlo HDP EÚ počas posledných 15 rokov o 2,15 %, zvýšil sa objem obchodu a podnietil sa rozmach malých podnikov. Jednotný trh navyše stimuluje rast a zamestnanosť prostredníctvom podpory mobility, zvýšenia konkurencieschopnosti a posilnenia inovatívnosti.

Viac o jednotnom trhu DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy