Ścieżka nawigacji

Czy rynek wewnętrzny działa jak należy? - 31/03/2011

Ludzie przechodzący przez ściany pomalowane na wzór flagi UE © UE

Większość krajów UE dotrzymuje terminów włączenia przepisów dotyczących rynku wewnętrznego do prawa krajowego. Ożywia to wzrost gospodarczy i umożliwia tworzenie nowych miejsc pracy.

Unijne przepisy w sprawie rynku wewnętrznego muszą zostać włączone do prawa krajowego w ustalonym terminie. Z najnowszej "tabeli wyników rynku wewnętrznego English " wynika, że kraje UE dobrze sobie z tym radzą.

Jednolity rynek ustanowiono, aby umożliwić swobodny przepływ osób, towarów, usług i kapitału w Unii Europejskiej. Dwa razy do roku sporządza się sprawozdanie z postępów państw członkowskich we wdrażaniu dotyczących tego rynku przepisów.

Wyniki

Najnowsze dane podają, że odsetek dyrektyw w dziedzinie rynku wewnętrznego, których nie wdrożono pomimo upływu terminu transpozycji, wynosi średnio zaledwie 0,9 proc. Choć cel wyznaczony przez przywódców krajów UE na poziomie 1 proc. jest ogólnie realizowany, siedem państw członkowskich wciąż pozostaje w tyle.

Opóźnienia w transponowaniu przepisów UE też są coraz mniejsze, a liczba przypadków nieprawidłowego włączania przepisów do prawa krajowego − coraz niższa.

Pomoc dla obywateli i firm

Dzięki bezpłatnym poradom i narzędziom, jakie zapewnia Komisja, obywatelom UE łatwiej jest przenosić się do innych krajów UE. W razie problemów z pozwoleniem na pobyt, rejestracją samochodu lub ubezpieczeniem społecznym bądź podatkami można na przykład uzyskać pomoc na stronie Twoja Europa lub w sieci SOLVIT.

Twoja Europa to portal zawierający wiele praktycznych informacji na temat praw, jakie przysługują osobom przenoszącym się do innego kraju UE. SOLVIT to sieć, która zajmuje się rozwiązywaniem problemów wynikających z nieprawidłowego stosowania prawa wspólnotowego przez organy administracji publicznej. Pomaga ona w rozwiązaniu problemu w terminie dziesięciu tygodni.

Zapewnić ożywienie gospodarcze

Skuteczne wdrażanie unijnych przepisów w odpowiednim terminie ma wyjątkowe znaczenie, zwłaszcza w trudnych czasach. Podnosi ono konkurencyjność europejskich firm na rynkach światowych oraz atrakcyjność Europy w oczach inwestorów zagranicznych.

W ciągu ostatnich piętnastu lat wspólny rynek przyczynił się do wzrostu unijnego PKB o 2,15 proc., zwiększenia wymiany handlowej i rozwoju małych firm. Jest on również bodźcem dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, wspiera bowiem mobilność, konkurencyjność oraz innowacyjność.

Więcej informacji o jednolitym rynku DeutschEnglishfrançais

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki