Navigācijas ceļš

Kāds tad īsti ir stāvoklis vienotajā tirgū? - 31/03/2011

Darbinieki iet cauri sienām, uz kurām ir ES zvaigznes © ES

Lielākajā daļā ES dalībvalstu joprojām izdodas ievērot termiņus, kas noteikti vienotā tirgus noteikumu pārņemšanai to likumos, līdz ar to tiek veicināta arī tautsaimniecības izaugsme un darbavietu radīšana.

ES vienotā tirgus noteikumi ir jāpārņem valstu likumos, ievērojot iepriekš noteiktu termiņu. Pēdējā iekšējā tirgus rezultātu apkopojumā English konstatēts, ka ES valstīm tas padodas labi.

Vienotais tirgus ir viens no ES stūrakmeņiem — tam pateicoties, iespējama cilvēku, preču, pakalpojumu un kapitāla brīva aprite visā Eiropas Savienības teritorijā. Divreiz gadā tiek sagatavots ziņojums par to, kā dalībvalstīm veicas ar attiecīgo noteikumu īstenošanu.

Rezultāti

Jaunākie dati liecina, ka vidēji tikai 0,9 % no vienotā tirgus direktīvām, kuru īstenošanas termiņš ir beidzies, šobrīd nav ieviestas dalībvalstu tiesību aktos. Kaut arī mērķis, ko ES vadītāji izvirzīja 2007. gadā (ka laikā neieviesto noteikumu īpatsvaram nevajadzētu pārsniegt 1 %), ir sasniegts visās valstīs, septiņas valstis joprojām atpaliek.

Valstis tagad mazāk kavējas pārņemt ES noteikumus savos tiesību aktos, turklāt samazinājies arī to gadījumu skaits, kad valstis šos noteikumus pārņem nepareizi.

Palīdzība ES iedzīvotājiem un uzņēmumiem

Komisija ir izveidojusi konsultāciju sniegšanas un problēmu risināšanas rīkus, kas pieejami par velti, un arī tie ir iedzīvotājiem atvieglojuši pārcelšanos no vienas ES dalībvalsts uz citu. Ja jums radušās grūtības saņemt uzturēšanās atļauju, reģistrēt automašīnu vai arī ir kādas problēmas ar sociālo apdrošināšanu un nodokļiem, jūs varat sazināties, piemēram, ar dienestiem "Tava Eiropa" vai SOLVIT un lūgt palīdzību.

"Tava Eiropa" ir tīmekļa portāls, kurā atrodama praktiska informācija par jūsu tiesībām un iespējām gadījumos, kad ceļojat ES vai pārceļaties uz citu ES valsti. SOLVIT ir tīkls, kas risina sūdzības un ar ko var sazināties elektroniski. Parasti SOLVIT izdodas rast risinājumu 10 nedēļās.

Jāveicina ekonomikas atveseļošanās

Ir svarīgi ES tiesību aktus īstenot laicīgi un efektīvi,  — jo īpaši būtiski tas ir grūtos laikos. Tādējādi uzlabojas uzņēmumu konkurētspēja pasaules tirgū, un Eiropa kļūst pievilcīgāka tādu investoru acīs, kuri ir no citām pasaules daļām.

Pēdējos 15 gados vienotais tirgus ir palīdzējis ES iekšzemes kopproduktam pieaugt par 2,15 % gadā, aktivizējis tirdzniecību un līdzējis maziem uzņēmumiem paplašināties. Veicinot mobilitāti, konkurētspēju un inovāciju, iekšējais tirgus ir arī svarīgs faktors, kas stimulē izaugsmi un jaunu darbavietu izveidošanu.

Vēl par ES vienoto tirgu DeutschEnglishfrançais

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites