Cosán nascleanúna

Measúnú ar an margadh aonair - 31/03/2011

Oibrithe is iad ag dul trí bhallaí ar a bhfuil réaltaí an AE © AE

Comhlíonann formhór na mballstát AE na spriocdhátaí chun rialacha an mhargaidh aonair a inchorprú ina ndlíthe náisiúnta, ag tacú dóibh le fás geilleagrach is le cruthú post.

Ní mór rialacha mhargadh aonair an AE a chlaochlú ina ndlíthe náísiúnta laistigh de thréimhse a aontaíodh. Thaispeáin "scórchlár an mhargaidh aonair English " le déanaí go bhfuil ag éirí go maith le tíortha an AE.

Cloch chúinne de chuid an AE is ea an margadh aonair - rud a chabhraíonn le daoine, le hearraí, le seirbhísí is le caipiteal bogadh gan bhac ar fud an Aontais Eorpaigh. Rianaíonn tuarascáil faoi dhó sa bhliain dul chun cinn na mballstát is na rialacha á gcur chun feidhme acu.

Na torthaí

Léirítear sna figiúirí is déanaí ná fuil ach 0.9%, ar an meán, de threoracha an mhargaidh aonair nár scríobhadh isteach sa dlí náisiúnta roimh an spriocdháta. Bíodh go sroichtear an sprioc 1% a leag ceannairí an AE síos in 2007, tá gannchion ag seacht mballstát fós.

Laghdaíodh an mhoill freisin sna rialacha AE a ndéantar dlí náisiúnta díobh, chomh maith le líon na gcásanna ina dteipeann ar thíortha na rialacha a inchorprú i gceart ina ndlíthe náisiúnta.

Cabhrú le saoránaigh is le cuideachtaí an AE

Fairis sin, tá treoracha saor in aisce agus uirlisí eile a d'fhorbair an Coimisiún,a chabhraíonn chun fadhbanna a réiteach, is le daoine chun bogadh go ballstáít eile san AE. Má tá fadhb agat maidir le cead cónaí, carr a chlárú nó cearta leasa shóisialta nó cánach, tig leat teagmháil a dhéanamh le Leatsa an Eoraip nó le SOLVIT chun cabhair a fháil.

Tairseach ar líne a thugann eolas praiticiúil faoi do chearta is do dheiseanna is tú ag bogadh laistigh den AE is ea Leatsa an Eoraip. Líonra ar líne le plé le gearáin is ea SOLVIT - féachann sé le teacht ar réiteach laistigh de dheich seachtaine.

Treisiú leis an téarnamh geilleagrach

Tá géarghá le reachtaíocht an AE a chur chun feidhme in am is go héifeachtach, go háirithe aimsir an drochshaoil. Cuireann sé le cumas na gcuideachtaí a bheith iomaíoch i margaí an domhain agus le tarraingteacht na hEorpa d'infheisteoirí ón iasacht.

Le 15 bliana anuas chabhraigh an margadh aonair le holltáirge intíre an AE a mhéadú faoi 2.15%, chuir sé le trádáil agus chabhraigh sé le mionghnóthais chun leathnú. Spreagadh riachtanach d'fhás is do phoist trína thacaíocht le soghluaisteacht, le hiomaíocht agus le nuáil is ea é freisin.

Breis faoi mhargadh aonair an AE DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links