Navigatsioonitee

Ühtse turu olukorra hindamine - 31/03/2011

Töötajad läbivad ELi tähtedega seinu © EU

Enamus ELi liikmesriike on majanduskasvu ja töökohtade loomist toetavate ühtse turu eeskirjade ülevõtmisega graafikus.

ELi ühtse turu eeskirjad tuleb võtta üle siseriiklikku õigusesse konkreetse aja jooksul. Viimase siseturu tulemustabeli English kohaselt läheb ELi liikmesriikdel selles osas hästi.

Ühtne turg on ELi nurgakivi, mis võimaldab inimestel, kaupadel, teenustel ja kapitalil kogu Euroopa Liidus vabalt liikuda. Kaks korda aastas esitatav aruanne näitab, kuidas liikmesriigid eeskirjade rakendamisel edasi liiguvad.

Tulemused

Viimaste näitajate kohaselt ei ole veel keskmiselt 0,9% siseturu direktiividest, mille rakendamise tähtaeg on möödunud, riikide õigusesse üle võetud. Kuigi ELi juhtide poolt 2007. aastal seatud eesmärk 1% on üldiselt täidetud, on puudujääke veel seitsmel liikmesriigil.

ELi eeskirjade ülevõtmisel on graafikust mahajäämus vähenenud, samuti on vähenenud juhtumite arv, kus riigid ei suuda eeskirju nõuetekohaselt oma õigusesse sisse viia.

Abiks ELi kodanikele ja ettevõtetele

Tasuta juhised ja vahendid probleemide lahendamiseks, mille on välja töötanud Euroopa Komisjon, on aidanud kaasa inimeste liikumisele eri liikmesriikidesse. Kui teil on probleeme elamisloa, auto registreerimise või sotsiaalkindlustuse ja maksustamisega, võite pöörduda abi saamiseks Teie Euroopa või SOLVITi poole.

Teie Euroopa on internetiportaal, kust saab praktilist teavet oma õiguste ja võimaluste kohta, kui liigute ringi ELis. SOLVIT on internetipõhine võrgustik kaebuste lahendamiseks, mis püüab leida lahenduse kümne nädalaga.

Majanduse taastumise edendamine

ELi õigusaktide õigeaegne ja tõhus rahendamine on väga oluline, eriti rasketel aegadel. See suurendab ettevõtete suutlikkust konkureerida üleilmsel turul ning muudab Euroopa ligitõmbavamaks välisinvestoritele.

Viimase viieteistkümne aasta jooksul on ühtne turg aidanud ELi SKP-l kasvada 2,15 protsenti, suurendanud kaubavahetust ja toetanud väikeettevõtluse arengut. Ühtne turg on ka majanduskasvu ja töökohtade loomise oluline stiimul, edendades liikuvust, konkurentsivõimet ja innovatsiooni.

Lisateave ELi ühtse turu kohta DeutschEnglishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad