Διαδρομή πλοήγησης

Απολογισμός της ενιαίας αγοράς - 31/03/2011

Εργαζόμενοι περνούν μέσα από τοίχο-σημαία της ΕΕ © EU

Τα περισσότερα κράτη μέλη τηρούν τις προθεσμίες ενσωμάτωσης των κανόνων της ενιαίας αγοράς στην εθνική τους νομοθεσία, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση.

Οι κανόνες της ενιαίας αγοράς της ΕΕ πρέπει να ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών σε συγκεκριμένη προθεσμία. Ο πλέον πρόσφατος «πίνακας αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς English » δείχνει ότι οι επιδόσεις των κρατών μελών είναι ικανοποιητικές.

Η ενιαία αγορά αποτελεί θεμέλιο λίθο της ΕΕ και δημιουργήθηκε για να μπορούν τα πρόσωπα, τα αγαθά, οι υπηρεσίες και τα κεφάλαια να κυκλοφορούν ελεύθερα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε έκθεση που συντάσσεται κάθε δύο χρόνια καταγράφεται η πρόοδος των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων αυτών.

Τα αποτελέσματα

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το 0,9%, κατά μέσο όρο, των οδηγιών για την εσωτερική αγορά για τις οποίες έχει παρέλθει η προθεσμία εφαρμογής δεν έχουν ακόμη μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία. Ο στόχος του 1% που όρισαν οι ηγέτες της ΕΕ το 2007 τηρείται σε γενικές γραμμές, με εξαίρεση επτά κράτη μέλη.

Επίσης, μειώθηκαν οι καθυστερήσεις όσον αφορά τη μεταφορά των κανόνων της ΕΕ στις εθνικές νομοθεσίες, όπως επίσης και ο αριθμός των περιπτώσεων κατά τις οποίες κράτη μέλη δεν ενσωματώνουν σωστά τους κανόνες αυτούς στην εθνική τους νομοθεσία.

Βοήθεια προς τους πολίτες της ΕΕ και τις επιχειρήσεις

Τα δωρεάν εργαλεία καθοδήγησης και επίλυσης προβλημάτων που έχει αναπτύξει η Επιτροπή βοηθούν επίσης τους πολίτες κατά τις μετακινήσεις τους σε άλλες χώρες της ΕΕ. Αν έχετε προβλήματα, π.χ, σχετικά με άδεια παραμονής, ταξινόμηση αυτοκινήτου, ή θέλετε να ενημερωθείτε για τα φορολογικά ή ασφαλιστικά σας δικαιώματα, επικοινωνήστε με την υπηρεσία Η Ευρώπη σου ή το δίκτυο SOLVIT για βοήθεια.

«Η Ευρώπη σου» είναι μια διαδικτυακή πύλη με πρακτικές πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις δυνατότητές σας κατά τη μετακίνησή σας εντός της ΕΕ. Το SOLVIT είναι ένα διαδικτυακό δίκτυο που εξετάζει καταγγελίες και επιχειρεί να λύσει συγκεκριμένα προβλήματα εντός δέκα εβδομάδων.

Προώθηση της οικονομικής ανάκαμψης

Η ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας, ειδικά σε χαλεπούς καιρούς. Αυξάνει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές και καθιστά την Ευρώπη ελκυστικότερη για τους ξένους επενδυτές.

Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, η ενιαία αγορά έχει συμβάλει ουσιαστικά στην αύξηση του ΑΕΠ της ΕΕ κατά 2,15%, στην αύξηση του εμπορίου και στην επέκταση μικρών επιχειρήσεων. Αποτελεί δε κινητήριο μοχλό της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας απασχόλησης, καθώς προωθεί την κινητικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία.

Περισσότερα για την ενιαία αγορά της ΕΕ DeutschEnglishfrançais

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι