Sti

Status over det indre marked - 31/03/2011

Folk, der går gennem mure med EU-stjerner © EU

De fleste EU-lande overholder fortsat fristerne for indførelse af reglerne for det indre marked i deres lovgivning. Det er godt for både økonomi og beskæftigelse.

Reglerne for EU's indre marked skal indføres i de enkelte landes lovgivning inden for et bestemt tidsrum. Den seneste resultattavle for det indre marked English viser, at EU-landene gør et godt stykke arbejde.

Det indre marked er afgørende for EU - og gør det muligt for mennesker, varer og tjenesteydelser samt kapital at bevæge sig frit i alle EU-landene. En rapport, der kommer to gange om året, viser, hvordan det går med at få indført reglerne.

Resultater

I gennemsnit er 0,9 % af alle direktiver om det indre marked, der skulle have været gennemført, endnu ikke indført i EU-landenes lovgivning. Selv om målet på 1 %, der blev fastsat af EU's ledere i 2007, samlet set er nået, ligger syv lande stadig over dette tal.

Der sker også færre forsinkelser med at få indført EU's regler i landenes lovgivning. Det samme gælder tilfælde, hvor landene ikke indfører reglerne ordentligt.

En hjælpende hånd til EU's borgere og erhvervsliv

Gratis rådgivning og redskaber, som Kommissionen har udviklet, har også hjulpet folk, der flytter til andre EU-lande. Hvis du f.eks. har et problem med opholdstilladelse, indregistrering af bil, socialsikring eller skat, kan du få hjælp hos Dit Europa eller SOLVIT.

Dit Europa er en portal med praktiske oplysninger om dine rettigheder og muligheder, hvis du flytter inden for EU. SOLVIT er et netværk på webbet, der tager sig af klager. Det prøver at finde en løsning inden for ti uger.

Støtte til økonomien

Rettidig og konsekvent gennemførelse af EU's lovgivning er afgørende, især i krisetider. På den måde kan virksomhederne bedre konkurrere på verdensmarkedet, og EU bliver mere interessant for udenlandske investorer.

I de sidste 15 år har det indre marked været med til at øge EU's bruttonationalprodukt med 2,15 %. Samtidig har det øget samhandelen og hjulpet mindre virksomheder til at vokse. Det giver også en saltvandsindsprøjtning til den økonomiske vækst og jobskabelsen gennem større mobilitet, konkurrenceevne og innovation.

Mere om EU's indre marked DeutschEnglishfrançais

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links