Cesta

Bilance jednotného trhu - 31/03/2011

Pracovníci procházejí zdmi, na kterých jsou namalované hvězdy EU © EU

Většina zemí EU i nadále plní termíny pro zahrnutí pravidel jednotného trhu do vnitrostátního práva, což přispívá k hospodářskému růstu a tvorbě nových pracovních míst.

Pravidla jednotného trhu EU se musí do předem stanoveného termínu stát součástí vnitrostátního práva. Podle nejnovějšího "žebříčku výsledků pro vnitřní trh English " si země EU vedou dobře.

Jednotný trh je základem Evropské unie. Umožňuje volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu po EU. Dvakrát do roka se vypracovává zpráva, v níž se hodnotí pokrok, kterého členské státy při převádění pravidel dosáhly.

Výsledky

Podle nejnovějších výsledků členské státy nepřevedly včas do vnitrostátního práva v průměru jen 0,9 % směrnic z oblasti jednotného trhu. I když 1% cíle, který si vedoucí představitelé zemí EU v roce 2007 stanovili, bylo celkově dosaženo, sedm členských států v tomto ohledu stále zaostává.

Snížil se také výskyt zpoždění při převádění pravidel do vnitrostátního práva. Zároveň se snížil počet zemí, které nepřevedly pravidla do svého vnitrostátního práva správně.

Pomoc občanům a podnikům v EU

Lidem, kteří se stěhují do jiné země Unie, pomáhají nástroje určené k řešení problémů a bezplatné poradenství, jež zajišťuje Evropská komise. Jestliže se například potýkáte s problémem ohledně povolení k pobytu, registrace vozidla, sociálního zabezpečení či daní, můžete si přečíst stránky Vaše Evropa nebo se obrátit na službu SOLVIT.

Internetový portál Vaše Evropa poskytuje praktické informace o vašich právech a možnostech v rámci EU. Síť SOLVIT se zabývá stížnostmi a snaží se najít řešení do deseti týdnů.

Příspěvek k ekonomickému oživení

Včasné a účinné provádění právních předpisů EU je zejména v dnešní složité době velmi důležité. Zvyšuje to konkurenceschopnost evropských podniků na světových trzích a láká cizí investory do Evropy.

V posledních 15 letech díky jednotnému trhu vzrostl hrubý domácí produkt EU o 2,15 %, zvýšil se objem obchodu a mnoho malých podniků rozšířilo svou činnost. Tím, že jednotný trh podporuje mobilitu, konkurenceschopnost a inovace, slouží také jako impulz pro růst a tvorbu nových pracovních míst.

Více informací o jednotném trhu EU DeutschEnglishfrançais

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy