Навигационна пътека

Преглед на състоянието на единния пазар - 31/03/2011

Работници, минаващи през стени със звездите на ЕС по тях © ЕС

Повечето държави от ЕС продължават да включват в срок правилата за единния пазар в националното си законодателство, допринасяйки за икономическия растеж и създаването на работни места.

Правилата на ЕС за единния пазар трябва да станат част от националното законодателство в рамките на определен период. Най-новото "информационно табло за вътрешния пазар English " показва, че страните от ЕС се справят добре в това отношение.

Единният пазар е крайъгълен камък на ЕС - той помага за свободното движение на хора, стоки, услуги и капитали в Европейския съюз. Публикуваният два пъти в годината доклад проследява напредъка на страните членки в прилагането на правилата.

Резултатите

Според последни данни средно 0,9 % от директивите в областта на единния пазар, чиито крайни срокове за прилагане са изтекли, все още не са въведени в националното законодателство. Въпреки че като цяло определената през 2007 г. от лидерите на ЕС цел от 1 % е постигната, седем страни членки все още изостават.

Намалели са и закъсненията при транспонирането на правилата на ЕС в националното законодателство, както и броят на случаите, при които страните не са транспонирали правилно правилата в националното законодателство.

Помощ за гражданите на ЕС и компаниите

Безплатни инструменти за даване на насоки и решаване на проблеми, разработени от Комисията, също помагат на хората да се движат в ЕС. Ако например имате проблем, свързан с разрешителни за пребиваване, регистриране на автомобил или социалноосигурителни и данъчни права, можете да се свържете с Вашата Европа или СОЛВИТ за помощ.

Вашата Европа е онлайн портал с практическа информация относно вашите права и възможности при придвижване в ЕС. СОЛВИТ е онлайн мрежа за жалби, която се опитва да намери решение на проблемите в рамките на 10 седмици.

Подкрепа за икономическото възстановяване

Навременното и ефективно прилагане на законодателството на ЕС е изключително важно, особено в период на трудности. То повишава конкурентоспособността на компаниите на световните пазари и прави Европа по-привлекателна за чуждестранните инвеститори.

През последните 15 години единният пазар допринесе за повишаването на брутния вътрешен продукт на ЕС с 2,15 %, за увеличаването на търговията и разрастването на малки предприятия. Той също така е важен стимул за растеж и заетост чрез насърчаване на мобилността, конкурентоспособността и иновациите.

Още за единния пазар на ЕС DeutschEnglishfrançais

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки