Sökväg

Enklare skatteregler för företagen - 18/03/2011

En miniräknare och en penna på en hög eurosedlar © Stockphoto/SrdjanSrdjanov

Gemensamma skatteregler för bolag som är verksamma i flera EU-länder ska göra det enklare och billigare för dem att verka på den inre marknaden.

EU-ländernas skattesystem skiljer sig åt. Därför kan det vara krångligt och dyrt för företagen att utöka sin verksamhet på den inre marknaden DeutschEnglishfrançais och utnyttja den fria rörligheten för människor, varor, tjänster och kapital.

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag till gemensamma skatteregler DeutschEnglishfrançais för företag som är verksamma i flera EU-länder. Enligt förslaget ska företagen kunna välja att lämna in en enda eller "konsoliderad" deklaration för all verksamhet i EU.

De nya reglerna skulle öka EU:s konkurrenskraft och bidra till högre tillväxt och fler jobb.

Enligt kommissionens beräkningar kan de gemensamma reglerna spara runt två miljarder euro åt företagen. Om de nya reglerna leder till att bara fem procent av småföretagarna internationaliserar sin verksamhet kan besparingarna uppgå till ytterligare en miljard euro.

Skattereglerna kan också göra utomeuropeiska företagsetableringar attraktivare, eftersom även sådana företag skulle kunna utnyttja dem.

Så fungerar det

Bolagsskattesatserna i EU påverkas inte. EU-länderna fortsätter att fastställa sina egna skatter.

Företagen ska däremot kunna välja mellan de nationella skattesystemen och de gemensamma reglerna när deras skatt ska fastställas.

Ett företag som exempelvis har verksamhet i fyra länder går med vinst i tre och förlust i det fjärde.

Företaget kan då välja att lämna in en enda deklaration istället för fyra. I deklarationen lägger det samman vinsterna och drar av förlusterna och använder de gemensamma reglerna för att beräkna avdrag och skattelättnader. Resultatet är ett enda beskattningsbart belopp.

Vart och ett av de fyra länderna har sedan rätt att beskatta sin andel på grundval av sina egna skatteregler. Vilken andel de får tillgodoräkna sig beräknas med hjälp av en formel som fastställs i reglerna.

För att förslaget ska bli lag måste EU-länderna anta det i samråd med Europaparlamentet.

Läs mer om bolagsbeskattning i EU DeutschEnglishfrançais

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar