Navigačný riadok

Jednoduchšie pravidlá pre zdaňovanie podnikov - 18/03/2011

Kalkulačka a pero položené na eurobankovkách © Stockphoto/SrdjanSrdjanov

Návrh spoločného základu dane z príjmov právnických osôb, ktoré podnikajú vo viacerých členských štátoch EÚ súčasne, by mal podnikom zabezpečiť jednoduchšie a nákladovo efektívnejšie podnikanie na jednotnom trhu.

Daňové systémy sa v jednotlivých členských štátoch EÚ líšia, v dôsledku čoho je pre podnikateľov náročnejšie a finančne nákladnejšie rozvíjať svoje činnosti na jednotnom trhu DeutschEnglishfrançais , ktorý umožňuje voľný pohyb osôb, tovaru, služieb a kapitálu v rámci celej EÚ.

Komisia predložila návrh jednotného súboru pravidiel určovania základu dane DeutschEnglishfrançais pre podnikateľov, ktorí podnikajú súčasne vo viacerých členských štátoch EÚ. Navrhovaná smernica by im ponúkla možnosť predloženia jedného "konsolidovaného" daňového priznania, v ktorom by boli priznané všetky ich príjmy v rámci EÚ.

Nové pravidlá by prispeli k zvýšeniu konkurencieschopnosti EÚ, stimulácii hospodárskeho rastu a tvorby pracovných miest.

Podľa odhadov Komisie by spoločný konsolidovaný základ dane z príjmu mohol podnikom ušetriť približne 2 miliardy EUR. Táto úspora by sa zvýšila o ďalšiu miliardu EUR, ak by uvedené pravidlá podnietili 5 % malých a stredných podnikov v EÚ k cezhraničným podnikateľským aktivitám.

EÚ by sa zároveň stala príťažlivejšia pre zahraničných podnikateľov, ktorí majú záujem o rozvoj svojich podnikateľských aktivít v rámci jednotného trhu - výhody by sa totiž uplatňovali aj na nich.

Ako to funguje

Navrhovaná smernica nebude harmonizovať sadzby dane v EÚ. Členské štáty EÚ budú aj naďalej určovať vlastné vnútroštátne sadzby dane z príjmu právnických osôb.

Spoločnosti budú mať pri výpočte daní možnosť zvoliť si spoločný konsolidovaný základ dane z príjmu právnických osôb alebo sa pridržiavať rozdielnych vnútroštátnych systémov zdaňovania.

Príklad: spoločnosť má podnikateľské aktivity v štyroch členských štátoch EÚ - v troch z nich vykázala zisk, v jednom stratu.

Podľa nových pravidiel by namiesto štyroch osobitných daňových priznaní mohla podať len jedno, spočítať svoje zisky, odpočítať straty a použiť spoločné pravidlá na výpočet odpočítateľných položiek a príjmov oslobodených od dane - výsledkom čoho by bola jedna zdaniteľná suma.

Každý zo štyroch štátov by si vybral dane z pomernej časti tejto sumy podľa vnútroštátnych daňových sadzieb. Tento podiel by sa vypočítal na základe stanoveného vzorca.

Návrh Komisie musia najskôr jednohlasne schváliť zástupcovia všetkých členských štátov v Rade po porade s Európskym parlamentom.

Viac informácií o zdaňovaní podnikov v EÚ DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy