Kruimelpad

Vennootschapsbelasting wordt eenvoudiger - 18/03/2011

Rekenmachine en pen op euro-bankbiljetten © Stockphoto/SrdjanSrdjanov

Gemeenschappelijke belastingregels voor bedrijven met vestigingen in meerdere EU-landen maken zakendoen in Europa makkelijker en goedkoper.

Binnen de EU zijn de verschillen tussen de belastingstelsels zo groot, dat bedrijven niet altijd gebruik kunnen maken van alle mogelijkheden van de interne markt DeutschEnglishfrançais : vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal.

De Commissie heeft een aantal uniforme belastingregels DeutschEnglishfrançais voorgesteld voor bedrijven die zakendoen in meerdere EU-landen. Dit voorstel biedt hun de mogelijkheid één enkele, "geconsolideerde", belastingaangifte te doen voor al hun inkomsten in de EU.

Deze verandering betekent een stimulans voor de Europese economie en werkgelegenheid.

De Commissie raamt de besparingen die deze uniforme regels opleveren, op zo'n 2 miljard euro. Dit kan oplopen tot 3 miljard euro als dankzij dit voorstel 5% van de kleine ondernemingen in de EU hun activiteiten uitbreiden naar andere EU-landen.

Voor buitenlandse bedrijven wordt het aantrekkelijker zich in de EU te vestigen, omdat ook zij gebruik kunnen maken van deze mogelijkheid.

Hoe werkt het?

De tarieven voor de vennootschapsbelasting in de EU veranderen niet. Ieder EU-land mag die dus ook in de toekomst zelf blijven bepalen.

Maar voortaan zouden bedrijven kunnen kiezen tussen de nationale regels of de Europese gemeenschappelijke heffingsgrondslag.

Stel: een bedrijf dat zaken doet in vier EU-landen, maakt winst in drie landen en verlies in één.

Het bedrijf zou in plaats van vier aangiftes, er nog maar één moeten doen. Het zou de winsten bij elkaar optellen en de verliezen ervan aftrekken, en gebruik maken van de gemeenschappelijke regels voor aftrek en vrijstelling, met als eindresultaat één bedrag voor belastbare winst.

Het totale belastingbedrag wordt verdeeld over de vier landen op basis van de tarieven die zij hanteren en een verdeelsleutel die deel uitmaakt van het voorstel.

Om dit voorstel kracht van wet te geven, moeten de EU-regeringen er nog mee instemmen na raadpleging van het Europees Parlement.

Meer over bedrijfsbelastingen in de EU DeutschEnglishfrançais

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links