Cosán nascleanúna

Rialacha cánach níos simplí do ghnóthais - 18/03/2011

Áireamhán agus peann ar nótaí bainc euro © Stockphoto/SrdjanSrdjanov

Comhrialacha cánach do chuideachtaí atá ag oibriú i mbreis is tír amháin san AE, déanfaidh siad gnó sa mhargadh aonair níos fusa is níos saoire dóibh.

Tá córais cánach náisiúnta an AE chomh héagsúil óna chéile go mbíonn sé costasach casta ar chuideachtaí leathnú sa mhargadh aonair DeutschEnglishfrançais - a cheadaíonn saorghluaiseacht na ndaoine, na n-earraí, na seirbhísí is an chaipitil fud fad an AE.

Thíolaic an Coimisiún sraith amháin rialacha cánach DeutschEnglishfrançais do chuideachtaí a bhíonn ag gníomhú i mbreis is tír amháin san AE. Thabharfadh na rialacha rogha do na cuideachtaí sin tuairisceán amháin "comhdhlúite" ar a dteacht isteach uile san AE a chur isteach.

Mhéadódh an t-athrú iomaíochas an AE agus chabhródh sé chun fás geilleagrach is fostaíochta a neartú.

Measúnaíonn an Coimisiún go gcoigleodh comhrialacha thart ar €2bn do ghnóthais. Choigleofaí €1bn breise dá spreagfadh na rialacha simplithe cánach 5% de mhionghnóthais an AE le leathnú thar a margaí intíre amach.

Chuirfí le tarraingteacht an AE mar mhargadh do ghnóthais coigríche a bheadh ag iarraidh tosú anseo mar thabharfadh na rialacha nua buntáiste dóíbh.

Conas a oibríonn sé

Ní bheidh aon athrú ar rátaí cánach corparáide san AE. Is iad tíortha an AE féin a chinnfidh a gcuid rátaí cánach corparáide féin.

Agus a gcánacha á ríomh acu, bheadh rogha ag cuideachtaí na córais éagsúla náisiúnta nó an tsraith aonair rialacha a úsáid.

Mar shampla, cuideachta atá ag oibriú i gceithre thír san AE - le brabús i dtrí cinn agus le caillteanas i gceann amháin.

D'fhéadfadh an chuideachta tuairisceán amháin cánach a chur isteach, seachas ceithre cinn. Shuimeodh sí a cuid brabúis, dhealódh sí a caillteanais is d'úsáidfeadh sí na comhrialacha chun asbhaintí agus díolúintí a ríomh - chun teacht ar shuim amháin incháinithe.

Bhaileodh gach ceann de na ceithre thír cánacha ar sciar den tsuim incháinithe - ar bhonn a rátaí náisiúnta. Ríofaí an sciar sin trí fhoirmle a leagfaí amach sna rialacha.

Chun dlí a dhéanamh den togra, ní mór do rialtais an AE aontú air d'éis dul i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa.

Breis faoi chánachas cuideachta san AE DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links