Navigointipolku

Uusi yhtiöveropohja helpottaa liiketoimintaa EU:ssa - 18/03/2011

Laskin ja kynä euroseteleiden päällä © Stockphoto/SrdjanSrdjanov

Komissio ehdottaa yhteisiä yhtiöverosääntöjä useammassa kuin yhdessä EU-maassa toimiville yhtiöille. Uudistus tekee liiketoiminnasta helpompaa ja halvempaa EU:n sisämarkkinoilla.

Kansalliset verojärjestelmät eroavat EU:ssa niin paljon toisistaan, että yritysten on usein vaikeaa ja kallista laajentaa toimintaansa EU:n sisämarkkinoilla DeutschEnglishfrançais , joiden tavoitteena on mahdollistaa ihmisten, tavaroiden, palvelujen ja pääoman vapaa liikkuvuus EU:ssa.

Komissio ehdottaa nyt, että useammassa EU-maassa toimiviin yhtiöihin voitaisiin soveltaa yhtä verosääntökokonaisuutta DeutschEnglishfrançais . Yhtiöt voisivat jättää yhdistetyn veroilmoituksen koko EU:ssa harjoitetusta toiminnasta saadun verotettavan tulon laskemiseksi.

Uudistus lisäisi EU:n kilpailukykyä ja vauhdittaisi kasvua ja uusien työpaikkojen luomista.

Komissio arvioi, että yhteisten yhtiöverosääntöjen ansiosta yrityksille koituisi noin 2 miljardin euron säästöt. Jos esimerkiksi 5 prosenttia EU:n pk-yrityksistä päättäisi uudistuksen ansiosta laajentaa toimintaansa ulkomaille, saavutettaisiin vielä miljardin euron lisäsäästöt.

Yhteisen yhdistetyn yhtiöveropohjan (CCCTB) myötä EU:sta tulisi myös houkuttelevampi kohde ulkomaalaisille yrityksille, jotka voisivat myös soveltaa uusia sääntöjä.

Yhdistetty yhtiöveropohja

Uudistus ei muuta yhtiöverokantoja EU:ssa, ja jäsenmaat päättävät myös tulevaisuudessa itse yhtiöverokannoistaan.

Ehdotuksen mukaan yhtiöt voivat valita veropohjansa laskennassa, soveltavatko ne erilaisia kansallisia verojärjestelmiä vai yhtä yhteistä sääntökokonaisuutta.

Esimerkiksi käy tilanne, jossa yhtiöllä on liiketoimintaa neljässä EU-maassa. Näistä kolmessa toiminnasta saadaan voittoa ja yhdessä tappiota.

Neljän erillisen veroilmoituksen sijaan yhtiö voi jättää yhdistetyn veroilmoituksen koko EU:ssa harjoitetusta toiminnasta yhdelle veroviranomaiselle. Se voi yhtenäistää eri EU-maissa saadut tuotot konsernitasolla ja kuitata voitot tappioita vastaan. Samoin vähennykset ja verovapautukset lasketaan yhteisten sääntöjen perusteella. Lopputuloksena yhtiö maksaa veroa yhden veropohjan mukaisesti.

Yhtiön veroilmoituksen perusteella veropohja jaetaan niiden neljän EU-maan kesken, joissa yhtiöllä on toimintaa, ja kukin jäsenmaa verottaa osuuttaan omaa yhtiöverokantaansa soveltaen. Jäsenmaiden osuudet lasketaan säännöissä määritetyn jakokaavan mukaisesti.

Komission ehdotuksesta tulee osa EU:n yhtiöverolainsäädäntöä sen jälkeen, kun Euroopan parlamentti on antanut siitä lausuntonsa ja jäsenmaat ovat hyväksyneet sen neuvostossa.

Lisätietoa yhtiöverosäännöistä EU:ssa DeutschEnglishfrançais

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä