Navigatsioonitee

Lihtsamad ettevõtete maksueeskirjad - 18/03/2011

Kalkulaator ja pliiats euro pangatähtedel © Stockphoto/SrdjanSrdjanov

Ühised maksueeskirjad ettevõtetele, mis tegutsevad rohkem kui ühes ELi liikmesriigis, muudavad äritegevuse ühtsel turul nende jaoks odavamaks.

Riiklikud maksusüsteemid on ELis riigiti nii erinevad, et ettevõtetel võib olla keeruline ja kulukas laieneda ühtsel turul DeutschEnglishfrançais , mis võimaldab inimestel, kaupadel, teenustel ja kapitalil vabalt kogu ELi piires liikuda.

Komisjon on esitanud ühtsed maksueeskirjad DeutschEnglishfrançais ettevõtetele, mis tegutsevad rohkem kui ühes ELi liikmesriigis. Asjaomased eeskirjad annaksid sellistele ettevõtetele võimaluse esitada ühtne või konsolideeritud maksudeklaratsioon kogu ELis saadud tulu kohta.

See suurendaks ELi konkurentsivõimet ning aitaks soodustada majanduskasvu ja töökohtade loomist.

Komisjoni prognoosi kohaselt aitaksid ühised eeskirjad ettevõtetel säästa ligikaudu 2 miljardit eurot. Lisaks oleks võimalik säästa veel 1 miljard eurot, kui lihtsustatud maksueeskirjad julgustaks kasvõi ainult 5% väikeettevõtetest suunduma väljapoole oma koduriigi turgu.

Samas muutuks EL ka atraktiivsemaks turuks siin oma tegevust alustada soovivatele välisettevõtetele, sest ka nemad saaksid asjaomastest eeskirjadest kasu.

Kuidas see toimib?

Ettevõtete tulumaksu määrad ELis ei muutu. ELi liikmesriikidel on jätkuvalt õigus määrata oma ettevõtete tulumaksu määrad.

Oma maksude arvutamisel oleks ettevõtjatel võimalik kasutada kas erinevaid riiklikke süsteeme või ühtseid eeskirju.

Näiteks võib ettevõte tegutseda neljas ELi liikmesriigis - kolmes kasumiga ja ühes kahjumiga.

Ettevõttel on võimalus esitada üks maksudeklaratsioon nelja asemel. Selle puhul liidetakse kokku kasum ning lahutatakse sellest kahjum ning mahaarvamiste ja maksuvabastuste arvutamiseks kasutatakse ühtseid eeskirju, mille tulemuseks on ühtne maksustatav summa.

Iga riik neljast kogub makse maksustatava summa osa pealt, mis sõltub nende riiklikest maksumääradest. Asjaomane osa arvutatakse eeskirjades sätestatud valemi alusel.

Selleks et ettepanekust saaks õigusakt, peavad ELi valitsused sellega pärast Euroopa Parlamendiga konsulteerimist nõustuma.

Lisateave ettevõtete maksude kohta ELis DeutschEnglishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad