Διαδρομή πλοήγησης

Απλούστεροι φορολογικοί κανόνες για τις επιχειρήσεις - 18/03/2011

Υπολογιστής τσέπης και στιλό πάνω σε χαρτονομίσματα του ευρώ © Stockphoto/SrdjanSrdjanov

Χάρη στους κοινούς φορολογικούς κανόνες, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από μία χώρες της ΕΕ θα μπορούν να λειτουργούν ευκολότερα και με χαμηλότερο κόστος στην ενιαία αγορά.

Τα εθνικά φορολογικά συστήματα στην ΕΕ διαφέρουν τόσο πολύ μεταξύ τους ώστε μπορεί να είναι ιδιαίτερα περίπλοκη και δαπανηρή η επέκταση μιας επιχείρησης στην ενιαία αγορά DeutschEnglishfrançais - στην οποία επιτρέπεται η ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων, προϊόντων, υπηρεσιών και κεφαλαίων.

Η Επιτροπή προτείνει ένα ενιαίο σύνολο φορολογικών κανόνων DeutschEnglishfrançais για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες της μιας χώρες της ΕΕ. Οι κανόνες αυτοί δίνουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να υποβάλλουν μία ενιαία ή "ενοποιημένη" φορολογική δήλωση για όλα τα κέρδη που πραγματοποιούν στην ΕΕ.

Η αλλαγή αυτή αναμένεται να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και να συμβάλει στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι με τους κοινούς κανόνες οι επιχειρήσεις θα εξοικονομήσουν συνολικά το ποσό των 2 περίπου δισ. ευρώ. Επίσης, θα εξοικονομηθεί ένα επιπλέον ποσό ύψους 1 δισ. ευρώ, αν οι απλούστεροι κανόνες ενθαρρύνουν έστω και το 5% των μικρών επιχειρήσεων της ΕΕ να επεκταθούν εκτός των εθνικών αγορών.

Τέλος, η ΕΕ θα γίνει μια πιο ελκυστική αγορά για τις ξένες επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναπτύξουν δραστηριότητα σ' αυτήν, δεδομένου ότι θα μπορούν και αυτές να επωφεληθούν από τους σχετικούς κανόνες.

Πώς αυτό θα εφαρμοστεί στην πράξη

Οι φορολογικοί συντελεστές για τις επιχειρήσεις της ΕΕ δεν πρόκειται να αλλάξουν. Τα κράτη μέλη θα συνεχίσουν να καθορίζουν τους δικούς τους φορολογικούς συντελεστές.

Για τον υπολογισμό του φόρου, οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν είτε το ενιαίο σύνολο κανόνων είτε τα εθνικά συστήματα.

Για παράδειγμα, μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε τέσσερις χώρες της ΕΕ μπορεί να έχει στις τρεις χώρες κέρδη και στη μία ζημία.

Στην περίπτωση αυτή θα μπορεί να υποβάλει μία φορολογική δήλωση, αντί για τέσσερις. Θα έχει τη δυνατότητα να αθροίσει τα κέρδη, να αφαιρέσει τις ζημίες και να χρησιμοποιήσει τους κοινούς κανόνες για τον υπολογισμό των μειώσεων και απαλλαγών της, καταλήγοντας έτσι σ' ένα ενιαίο φορολογητέο ποσό.

Καθεμιά από τις τέσσερις χώρες θα εισπράξει τον φόρο που αναλογεί σ' ένα μέρος του φορολογητέου ποσού με βάση τον εθνικό της συντελεστή. Το μέρος αυτό του φορολογητέου ποσού θα υπολογίζεται με τη μέθοδο που ορίζουν οι κανόνες.

Για να τεθεί σε ισχύ η πρόταση, θα πρέπει προηγουμένως να την εγκρίνουν τα κράτη μέλη της ΕΕ μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Περισσότερα για τη φορολογία των επιχειρήσεων στην ΕΕ DeutschEnglishfrançais

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι