Навигационна пътека

Опростени данъчни правила за предприятията - 18/03/2011

Калкулатор, химикалка и евробанкноти © Stockphoto/SrdjanSrdjanov

Общите данъчни правила за компании, работещи в повече от една страна от ЕС, ще направят по-лесно и евтино за тях извършването на стопанска дейност на единния пазар.

Националните данъчни системи в ЕС се различават до такава степен, че за компаниите може да е трудно и скъпо да се разрастват на единния пазар DeutschEnglishfrançais , който позволява свободно движение на хора, стоки, услуги и капитали в Съюза.

Комисията предложи единен набор от данъчни правила DeutschEnglishfrançais за компаниите, работещи в повече от една страна от ЕС. Благодарение на тези правила компаниите ще могат да подават единна или "консолидирана" данъчна декларация за всичките си печалби в рамките на ЕС.

Промяната ще повиши конкурентоспособността на Съюза и ще подпомогне растежа на икономиката и заетостта.

Според Комисията общите правила ще спестят на компаниите около 2 млрд. евро. Очакват се допълнителни икономии от 1 млрд. евро, ако опростените данъчни правила насърчат 5 % от малките предприятия в ЕС да излязат извън националните си пазари.

ЕС ще бъде по-привлекателен пазар за чуждите предприятия, които искат да работят в Европа, ако и те могат да се възползват от правилата.

Как ще стане това на практика?

Нивата на корпоративните данъци в ЕС няма да се променят. Страните от ЕС ще продължат да вземат решенията относно равнищата на своите корпоративни данъци.

При изчисляването на данъците си, компаниите ще могат да избират между различните национални системи или единния набор от правила.

Например една компания може да работи в четири страни от ЕС и в три от тях да има печалба, а в една - загуба.

Тя ще може да подаде една данъчна декларация, вместо четири. Компанията ще събере печалбите си, ще извади загубите и ще използва общите правила, за да изчисли данъчните облекчения и освобождавания и да получи облагаемата сума.

Всяка от четирите страни ще обложи с данъци част от облагаемата сума въз основа на националните ставки. Делът на всяка страна ще бъде изчислен по формула, определена от правилата.

За да стане предложението закон, правителствата от ЕС трябва да постигнат споразумение по него след консултация с Европейския парламент.

Още за корпоративното данъчно облагане в ЕС DeutschEnglishfrançais

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки