Sökväg

EU vill locka investeringar i infrastruktur - 01/03/2011

Motorvägsbygge © EU

EU lanserar projektobligationer för att stödja strategiska infrastrukturinvesteringar i transport, energi, bredband och telekommunikationer.

För att stimulera utbyggnaden av strategisk infrastruktur vill kommissionen ställa garantier för företagsobligationer som ska finansiera storskaliga projekt.

Storskaliga infrastrukturprojekt gynnar både allmänheten och ekonomin i stort. Men den globala finanskrisen har gjort det svårare för företagen att få fram de pengar som behövs. Krisen har också lett till krympta statsbudgetar, så möjligheten att få hjälp från staten är begränsad.

En EU-garanti för projektobligationer kan göra att stora investerare - som pensionsfonder och försäkringsbolag - blir mer benägna att köpa dem.

Garantierna ska bara stödja infrastrukturprojekt som är i linje med Europa 2020-strategin English för ekonomisk tillväxt och sysselsättning.

Kommissionen ska dela riskerna med Europeiska investeringsbanken. Investeringsbanken ska granska projekten och fastställa ett pris på garantin eller lånet. Projekten måste vara ekonomiskt och tekniskt genomförbara och kunna generera goda och stabila inkomster.

Privata företag - inte EU eller Europeiska investeringsbanken - bjuder sedan ut obligationerna till investerarna.

Smarta strategiska investeringar

Det kommer att behövas investeringar på cirka 1,5-2 biljoner euro de närmaste tio åren för att modernisera EU:s transport-, energi-, bredbands- och telenät.

När det gäller transport måste man bygga bort flaskhalsar, bygga ut förbindelserna över gränserna och koppla samman olika transportslag. Smarta nät behövs för att leda elen dit där den behövs. Bredbandsnät för nästa generations Internet måste vara tillgängliga för alla överallt.

Innan finanskrisen slog till utgjorde projektfinansiering och projektobligationer 10 procent av marknaden. Obligationerna backades i regel upp av försäkringsbolag, vilket gjorde dem mer attraktiva för investerarna. Den säkerheten finns inte längre och kommer nog inte heller tillbaka inom en snar framtid.

EU-stödda projektobligationer kan fylla luckan och komplettera andra infrastrukturinvesteringar, t.ex. banklån och statliga garantier.

Vad händer nu?

Ett offentligt samråd English om EU-projektobligationer pågår till den 2 maj 2011. Med utgångspunkt i synpunkterna från samrådet planerar kommissionen att lägga fram ett förslag om projektobligationer i juni 2011. EU-stödda projektobligationer bör kunna finnas på marknaden från 2014.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar