Navigacijska pot

Vlaganja v infrastrukturo z jamstvom EU - 01/03/2011

Gradnja avtoceste © EU

EU namerava prevzeti jamstvo za projektne obveznice in tako spodbuditi strateško vlaganje v prometna, energetska, telekomunikacijska omrežja in internet.

Evropska komisija želi spodbuditi izgradnjo strateške infrastrukture, zato namerava prevzeti jamstvo za obveznice, ki jih bodo izdala podjetja za financiranje velikih projektov.

Veliki infrastrukturni projekti so izjemnega pomena za celotno družbo. Toda zaradi svetovne finančne krize podjetja teže zberejo potrebna finančna sredstva. Zmanjšali so se tudi državni proračuni in posledično vladne podpore tem projektom.

Če bi EU prevzela jamstvo za projektne obveznice, bi se veliki investitorji, denimo pokojninski skladi in zavarovalnice, laže odločili za njihov nakup.

EU bo jamčila samo za infrastrukturne projekte, ki bodo v skladu s strategijo Evropa 2020 English za gospodarsko rast in delovna mesta.

Evropska komisija bo jamstva in s tem tveganje delila z Evropsko investicijsko banko (EIB). Ta bo pregledala projekte in določila ceno jamstva oziroma posojila. Projekti bodo morali biti ekonomsko in tehnično izvedljivi ter se finančno obrestovati.

Podjetja, ne Evropska komisija ali Evropska investicijska banka, bodo nato obveznice ponudila investitorjem.

Premišljene strateške naložbe

Za posodobitev evropskega prometnega, energetskega, telekomunikacijskega omrežja in hitre internetne povezave bo treba v naslednjih desetih letih odšteti okoli 1,5 do 2 bilijona evrov.

V prometni infrastrukturi je treba odpraviti najpomembnejša ozka grla, zgraditi manjkajoče čezmejne povezave in povezati različne oblike prevoza. V energetiki so potrebna pametna omrežja, ki bodo elektriko dovajala tja, kjer jo potrebujejo. Kar zadeva internet, je treba poskrbeti za hitre internetne povezave in splošen širokopasovni dostop.

Dokler ni finančna kriza zamajala trgov, so projektna sredstva in obveznice predstavljale desetodstotni tržni delež. Jamstvo za obveznice so navadno prevzele zavarovalnice, ki tega zdaj ne morejo več, in tudi v bližnji prihodnosti verjetno ne.

To vrzel želi zapolniti Evropska komisija z jamstvom za projektne obveznice, ki bi tako dopolnile sedanje vire financiranja infrastrukture, tj. bančna posojila in državne subvencije.

Javna razprava

O projektnih obveznicah Evropa 2020 bo do 2. maja 2011 potekalo javno posvetovanje English . Zbrana mnenja in predlogi bodo podlaga za zakonodajni predlog o projektnih obveznicah, ki ga Evropska komisija načrtuje letos junija. Projektne obveznice z jamstvom EU bodo naprodaj leta 2014.

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave