Ścieżka nawigacji

Przyciąganie inwestycji w infrastrukturę - 01/03/2011

Autostrada w budowie © UE

Obligacje projektowe z unijną gwarancją przeznaczone na wspieranie strategicznych inwestycji w sieci transportowe, energetyczne, internetowe i telekomunikacyjne

Aby pobudzić rozwój infrastruktury strategicznej, Komisja chce objąć gwarancjami obligacje emitowane przez prywatne przedsiębiorstwa w celu finansowania dużych projektów inwestycyjnych.

Takie projekty infrastrukturalne na dużą skalę przynoszą ogromne korzyści - zarówno ogółowi społeczeństwa, jak i całej gospodarce. Światowy kryzys finansowy utrudnił jednak firmom gromadzenie potrzebnych funduszy. Obciążył też nadmiernie budżety państwowe, stąd też kwota wsparcia, jaką rządy mogą przeznaczyć na tego rodzaju projekty, jest teraz ograniczona.

Unijne gwarancje dla obligacji na finansowanie projektów zmniejszyłyby obawy dużych inwestorów - takich jak fundusze emerytalne i firmy ubezpieczeniowe - przed ich wykupem.

Gwarancje obejmowałyby tylko te projekty infrastrukturalne, które są zgodne z unijną strategią na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia Europa 2020 English .

Ryzyko związane z udzieleniem gwarancji spoczywałoby na Komisji i Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI). EBI dokonywałby przeglądu projektów oraz ustalał cenę gwarancji lub pożyczki. Projekty musiałyby być wykonalne z ekonomicznego i technicznego punktu widzenia oraz rokować realne szanse na stałe i wysokie dochody.

Następnie to prywatne firmy - nie UE ani EBI - oferowałyby obligacje inwestorom.

Inteligentne inwestycje strategiczne

Na modernizację europejskich sieci transportowych, energetycznych, szerokopasmowych i telekomunikacyjnych w ciągu kolejnych dziesięciu lat potrzeba będzie inwestycji na łączną kwotę rzędu 1,5-2 biliona euro.

Transport potrzebuje inwestycji, które pomogą usunąć najpoważniejsze przeszkody infrastrukturalne, zbudować brakujące połączenia międzypaństwowe oraz powiązać ze sobą różne rodzaje transportu. Aby elektryczność mogła dotrzeć tam, gdzie jest potrzebna, konieczny jest rozwój sieci inteligentnych. Niezbędne jest też udostępnienie wszystkim i wszędzie sieci szerokopasmowych, które pozwolą na korzystanie z Internetu nowej generacji.

Zanim kryzys finansowy uderzył w rynki, obligacje i finansowanie projektowe stanowiły 10 proc. rynku. Obligacje miały zazwyczaj wsparcie firm ubezpieczeniowych, które czyniło je w oczach inwestorów godnymi zaufania. Tego rodzaju wsparcie obecnie jest nieosiągalne i najprawdopodobniej sytuacja nie ulegnie zbyt szybko poprawie.

Objęte unijną gwarancją obligacje projektowe wypełnią tę lukę, uzupełniając dostępne źródła finansowania infrastruktury, takie jak pożyczki bankowe i dotacje rządowe.

Kolejne kroki

Do 2 maja 2011 r. potrwają konsultacje społeczne English w sprawie obligacji na finansowanie projektów zgodnych ze strategią Europa 2020. Przedstawione w ich ramach opinie i uwagi zostaną uwzględnione we wniosku legislacyjnym dotyczącym obligacji projektowych, który ma zostać przedstawiony w czerwcu. Obligacje projektowe z unijną gwarancją powinny być dostępne w 2014 r.

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki