Navigācijas ceļš

Kā pievilināt investīcijas infrastruktūrā - 01/03/2011

Autoceļa būve © ES

Ar ES atbalstu izlaidīs projektu obligācijas, lai veicinātu stratēģiskos ieguldījumus transporta, enerģētikas, interneta un telekomunikāciju tīklos.

Lai stimulētu stratēģiskās infrastruktūras izbūvi, Komisija vēlas garantēt uzņēmumu izdotās obligācijas, kuras paredzētas liela mēroga projektu finansēšanai.

Vērienīgi infrastruktūru projekti dod labumu visiem — gan sabiedrībai, gan ekonomikai kopumā. Taču, valdot vispasaules finanšu krīzei, uzņēmumiem ir daudz grūtāk sadzīt rokā to īstenošanai vajadzīgos līdzekļus. Arī valstu budžeti ir sarukuši, tāpat kā atbalsts, ko valstis varēja piešķirt šo projektu realizēšanai.

Ja ES garantētu projektu obligācijas, lielajiem ieguldītājiem — piemēram, pensiju fondiem un apdrošināšanas sabiedrībām — tās šķistu daudz pievilcīgākas investīcijām.

Garantijas attiektos tikai uz infrastruktūras projektiem, kas atbilst "Eiropai 2020" English — ES ekonomikas izaugsmes un darbavietu stratēģijai.

Komisija dalītu garantiju risku ar Eiropas Investīciju banku (EIB). Savukārt EIB izskatītu projektus un noteiktu garantijas vai aizdevuma maksu. Projektiem jābūt ekonomiski ienesīgiem un tehniski pamatotiem, turklāt tiem nākotnē jāspēj radīt stabili un labi ieņēmumi.

Tad privātie uzņēmumi — nevis ES vai EIB — piedāvās obligācijas investoriem.

Stratēģiski ieguldījumi viedajās tehnoloģijās

Turpmākajos desmit gados būs vajadzīgi apmēram 1,5-2 biljoni eiro, lai modernizētu Eiropas transporta, enerģētikas, ātrgaitas interneta un telekomunikāciju tīklus.

Investīcijas gaida arī transporta nozare, lai novērstu mūžīgos sastrēgumus, izbūvētu savienojumus starp kaimiņvalstu tīkliem un gādātu par dažādu transporta veidu savstarpējo savietojamību. Ar viedo tīklu palīdzību patērētājiem piegādās elektrību — kur vien vajag. Tāpat jāpanāk, lai ikvienam iedzīvotājam it visur būtu pieejams nākamās paaudzes platjoslas internets.

Iekams tirgu satricināja finanšu krīze, projektu finansēšanas aizdevumi un obligācijas veidoja 10 % tirgus. Šos vērtspapīrus parasti garantēja apdrošināšanas sabiedrības, tādējādi mazinot risku investoriem. Nu šis atbalsts ir izsīcis, un nešķiet, ka tuvākajā laikā varētu atsākties.

Tā vietā stātos ES finanšu obligācijas, kuras papildinātu pašreizējos infrastruktūras finansējuma avotus, piemēram, banku aizdevumus un valsts dotācijas.

Un turpmāk?

Līdz 2011. gada 2. maijam ikviens var piedalīties sabiedriskajā apspriešanā English par "Eiropas 2020" projektu obligācijām. Ierosinājumus un viedokļus ņems vērā, izstrādājot tiesību akta priekšlikumu par projektu obligācijām (domājams, šā gada jūnijā). Pirmās ES garantētās projektu obligācijas būtu gaidāmas 2014. gadā.

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites