Naršymo kelias

Pritraukti investicijų į infrastruktūrą - 01/03/2011

Statomas greitkelis © ES

ES remiamos projektų obligacijos strateginėms investicijoms į transportą, energiją, internetą ir telekomunikacijų tinklus remti.

Siekdama skatinti strateginės infrastruktūros plėtotę Komisija ketina garantuoti bendrovių išleistas obligacijas didelio masto projektams finansuoti.

Didelio masto infrastruktūros projektai labai naudingi visuomenei ir ekonomikai. Tačiau dėl pasaulinės finansų krizės bendrovėms tapo sunkiau surinkti reikiamų lėšų. Dėl krizės sumažėjo ir vyriausybių biudžetai, tad tokiems projektams jos gali skolinti mažiau lėšų.

ES projektų obligacijų garantijos padėtų sumažinti stambių investuotojų, tokių kaip pensijų fondai ir draudimo bendrovės, nepatiklumą.

Garantijomis būtų remiami tik tie infrastruktūros projektai, kurie atitinka ES ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo skatinimo strategijos "Europa 2020 English " nuostatas.

Garantijų riziką Komisija dalysis su Europos investicijų banku (EIB). EIB peržiūrėtų projektus ir nustatytų garantijos arba paskolos kainą. Projektus turėtų būti galima įgyvendinti ekonominiu bei techniniu požiūriu ir iš jų turėtų būti galima gauti stabilių, didelių pajamų.

Tada privačios bendrovės, o ne ES ar EIB, pardavinėtų obligacijas investuotojams.

Pažangios strateginės investicijos

Kad būtų tobulinamas Europos transportas, energetikos sektorius, spartusis internetas ir telekomunikacijų tinklai, ateinantį dešimtmetį į šiuos sektorius reikės investuoti apie 1,5-2 trilijonų eurų.

Investicijų transporto sektoriuje reikia pagrindinėms kliūtims pašalinti, trūkstamoms tarptautinėms jungtims statyti ir transporto rūšims tarpusavyje susieti. Elektrai tiekti ten, kur jos reikia, reikalingi pažangieji tinklai. Plačiajuostis naujos kartos internetas turi būti prieinamas visiems ir visur.

Prieš prasidedant finansų krizei projektų finansavimas ir obligacijos sudarė 10 % rinkos. Obligacijas paprastai rėmė draudimo bendrovės ir todėl jos buvo priimtinos investuotojams. Tokios paramos nebėra ir nepanašu, kad artimiausiu laiku ji bus teikiama.

ES remiamomis projektų obligacijomis būtų užpildyta ši spraga papildant turimus infrastruktūros finansavimo šaltinius, tokius kaip bankų paskolos ir valstybių dotacijos.

Tolesni veiksmai

Pradėtos viešos konsultacijos English dėl strategijos "Europa 2020" projektų obligacijų, kurios tęsis iki 2011 m. gegužės 2 d. Gautos nuomonės ir pasiūlymai padės rengti pasiūlymą dėl projektų obligacijų, kurį planuojama pateikti šį birželį. ES remiamų projektų obligacijų turėtų būti galima įsigyti 2014 m.

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos