Cosán nascleanúna

Infheistíocht bonneagair a mhealladh - 01/03/2011

Mótarbhealach á thógáil © AE

Bannaí tionscadail AE-urraithe le tacú le hinfheistíochtaí straitéiseacha san iompar, san fhuinneamh is i líonraí Idirlín is teileacumarsáide

Chun tógáil bonneagair straitéisigh a spreagadh, tá faoin gCoimisiún bannaí a ráthú a eisíonn cuideachtaí chun tionscadail mhórscála a mhaoiniú.

Is ollmhór tairbhe na dtionscadal mórscála bonneagair - don phobal is don mhórgheilleagar araon. Ach de dheasca na géarchéime domhanda airgeadais, is deacra do chuideachtaí teacht ar an maoiniú is gá. Fairis sin, chuir an ghéarchéim brú ar bhuiséid rialtas, agus teorainn lena gcuid tacaíochta dá leithéid de thionscadail.

Ráthaíocht AE do bhannaí tionscadail, laghdódh sé imní na mór-infheisteoirí - amhail cistí pinsin agus cuideachtaí árachais - fúthu.

Ní urródh na ráthaíochtaí ach tionscadail bonneagair a bheadh ag teacht le Eoraip 2020 English - straitéis an AE chun treisiú le fás geilleagrach is le poist.

Roinnfeadh an Coimisiún priacail na ráthaíochtaí leis an mBanc Eorpach Infheistíochta (BEI). Dhéanfadh an BEI athbhreithniú ar thionscadail is shocródh sé praghas don ráthaíocht nó don iasacht. Ba ghá go mbeadh na tionscadail inmharthana go geilleagrach is go teicniúil, is go mbeadh sé d'acmhainn acu ioncaim láidre chobhsaí a ghiniúint.

Cuideachtaí príobháideacha ansin - ní hé an AE nó an BEI - a thairgfeadh na bannaí d'infheisteoirí.

Infheistíochtaí cliste, straitéiseacha

Beidh gá le thart ar €1.5-2 trilliún infheistíochta sna deich mbliana romhainn chun iompar, fuinneamh is líonraí Idirlín ardluais is teileacumarsáide a uasghrádú.

Is gá infheistíocht san iompar chun scrogaill a dhíchur, naisc thrasteorann atá in easnamh a thógáil, agus modhanna iompair a idirnascadh. Is gá greillí cliste chun aibhléis a thabhairt chun na háite ina bhfuil siad riachtanach. Beidh gá ag cách i ngach áit le leathanbhanda don chéad ghlúin eile Idirlín.

Sular bhuail an ghéarchéim airgeadais na margaí, b'ionann airgeadas agus bannaí tionscadail agus 10% den mhargadh. Cuideachtaí árachais, de ghnáth, a d'urraíodh na bannaí, rud a chuireadh lena n-inghlacthacht d'infheisteoirí. Níl a leithéid de thacaíocht ann níos mó, agus ní dócha go bhfillfidh sí go luath.

Líonfadh bannaí tionscadail AE-urraithe an bhearna, iad mar chomhlánú ar na foinsí do mhaoiniú bonneagair atá ann, amhail iasachtaí bainc is deontais rialtais.

Na chéad chéimeanna eile

Tá comhairliúchán poiblí English faoi 'bhannaí tionscadail Eoraip 2020' ar siúl anois, go 2 Bealtaine 2011. Beidh tionchar ag tuairimí is ag moltaí ar thogra faoi bhannaí tionscadail atá beartaithe don Mheitheamh beag seo. Ba cheart go mbeadh bannaí tionscadail AE-urraithe ar fáil in 2014.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links