Διαδρομή πλοήγησης

Κατασκευή αυτοκινητοδρόμου © ΕΕ

Με την παροχή εγγυήσεων σε ομόλογα για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής, η ΕΕ στηρίζει τις στρατηγικές επενδύσεις σε δίκτυα μεταφορών, ενέργειας, Ίντερνετ και τηλεπικοινωνιών.

Η Επιτροπή επιθυμεί να τονώσει την κατασκευή έργων υποδομής με την παροχή εγγυήσεων σε ομόλογα που θα εκδίδουν επιχειρήσεις για τη χρηματοδότηση μεγάλων έργων υποδομής.

Τα οφέλη των μεγάλων έργων υποδομής για τους πολίτες και την οικονομία εν γένει είναι τεράστια. Όμως, λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν τα αναγκαία κεφάλαια. Επιπλέον, έχουν συρρικνωθεί και οι κρατικοί προϋπολογισμοί, με αποτέλεσμα οι κυβερνήσεις να μην μπορούν να χρηματοδοτήσουν επαρκώς τα έργα αυτά.

Οι εγγυήσεις της ΕΕ για τα ομόλογα αυτά θα προσελκύσουν πιο εύκολα τους μεγάλους επενδυτές, όπως τα ταμεία συντάξεων και οι ασφαλιστικές εταιρίες.

Οι εγγυήσεις θα στηρίζουν μόνο τα έργα υποδομής που συμμορφώνονται με τη στρατηγική της ΕΕ Ευρώπη 2020 English για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Η Επιτροπή θα αναλάβει τον κίνδυνο που ενέχουν αυτές οι εγγυήσεις από κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ). Η ΕΤΕ θα αξιολογήσει τα έργα και θα καθορίσει το ποσό της εγγύησης ή του δανείου. Τα έργα θα πρέπει να είναι βιώσιμα από οικονομική και τεχνική άποψη και να μπορούν να παράγουν υψηλά και σταθερά έσοδα.

Στη συνέχεια, οι ιδιωτικές εταιρίες - και όχι η ΕΕ ή η ΕΤΕ - θα παρέχουν τα ομόλογα στους επενδυτές.

Έξυπνες, στρατηγικές επενδύσεις

Την προσεχή δεκαετία θα απαιτηθούν επενδύσεις ύψους 1,5-2 τρισεκ. ευρώ για την αναβάθμιση των ευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, ενέργειας, Ίντερνετ υψηλής ταχύτητας και τηλεπικοινωνιών.

Σε ό,τι αφορά τον τομέα των μεταφορών, με τις επενδύσεις αυτές θα εξαλειφθούν σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα, θα κατασκευαστούν νέες διασυνοριακές συνδέσεις και θα διασυνδεθούν διάφορα μέσα μεταφοράς. Απαιτείται επίσης η κατασκευή έξυπνων δικτύων για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπου χρειάζεται. Ευρυζωνικά δίκτυα για το Ίντερνετ νέας γενιάς πρέπει να υπάρχουν παντού και να είναι διαθέσιμα σε όλους.

Πριν από την χρηματοπιστωτική κρίση, η χρηματοδότηση έργων και ομολόγων αντιπροσώπευε το 10% της αγοράς. Η εγγύηση των ομολόγων εξασφαλιζόταν συνήθως από τις ασφαλιστικές εταιρίες, γεγονός που τα καθιστούσε ελκυστικά για τους επενδυτές. Όμως, τέτοιου είδους στήριξη δεν παρέχεται πλέον και είναι αμφίβολο αν θα ξαναρχίσει.

Τα ομόλογα που θα έχουν τη στήριξη της ΕΕ θα καλύψουν το κενό αυτό και θα συμπληρώσουν τις υφιστάμενες πηγές χρηματοδότησης υποδομών, όπως τα τραπεζικά δάνεια και οι κρατικές επιχορηγήσεις.

Επόμενα βήματα

Η δημόσια διαβούλευση English για το πρόγραμμα «Ευρώπη 2020: ομόλογα έργων» έχει ήδη ξεκινήσει και θα διαρκέσει έως τις 2 Μαΐου 2011. Οι απόψεις που θα συγκεντρωθούν θα αποτελέσουν τη βάση πρότασης η οποία θα υποβληθεί τον Ιούνιο του 2011. Τα ομόλογα αυτά θα είναι διαθέσιμα το 2014.

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι