Sti

Flere investeringer i infrastruktur - 01/03/2011

Motorvejsbyggeri © EU

Projektobligationer med EU-garanti skal støtte strategiske investeringer i transport, energi, internet og telekommunikationsnet.

For at støtte opbygningen af den strategiske infrastruktur vil Kommissionen begynde at garantere obligationer fra private virksomheder, der skal finansiere større projekter.

Store infrastrukturprojekter betyder store fordele - både for borgerne og for økonomien som helhed. Men den verdensomspændende finanskrise har gjort det sværere for virksomhederne at skaffe de nødvendige midler. Samtidig er statsfinanserne i de forskellige lande kommet under pres, og dermed kan de ikke støtte sådanne projekter i fuldt omfang.

En EU-garanti for projektobligationer vil gøre store investorer - f.eks. pensionskasser og forsikringsselskaber - mere interesserede i at købe dem.

Garantierne skal efter planen kun bruges til at støtte infrastrukturprojekter, der hænger sammen med Europa 2020 English - EU's strategi for vækst- og jobskabelse.

Risikoen ved garantierne skal deles mellem Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank (EIB). EIB skal gennemgå projekterne og fastsætte en pris for garantien eller lånet. Projekterne skal være teknisk og økonomisk realistiske, og de skal potentielt kunne give et fornuftigt og stabilt afkast.

Derefter skal private virksomheder - altså ikke EU eller EIB - sætte obligationerne til salg på markedet.

Intelligente, strategiske investeringer

I det kommende årti bliver der brug for investeringer i størrelsesordenen 1,5-2 billioner euro (ca. 10-15 billioner kroner) for at opgradere EU's transport-, energi-, højhastighedsinternet- og telekommunikationsnet.

På transportområdet skal der investeres for at fjerne de værste flaskehalse, skabe forbindelser over grænserne og få de forskellige transportsystemer til at arbejde sammen. Der er brug for intelligente net, så elektriciteten kan komme ud, hvor der er behov for den. Alle skal - uanset hvor de befinder sig - have adgang til bredbåndsnettet for den næste generation af internet.

Før finanskrisen ramte, tegnede projektfinansiering og -obligationer sig for 10 % af markedet. Obligationerne havde normalt en garanti fra et forsikringsselskab, og det gjorde dem spiselige for investorerne. Sådanne garantier findes ikke mere, og de kommer næppe igen lige med det samme.

Dette hul kan lukkes af projektobligationer med en EU-garanti, der kan bruges sammen med de traditionelle kilder til finansiering af infrastruktur, f.eks. banklån og statstilskud.

Hvad skal der ske?

Der er lanceret en offentlig høring English om "Europa 2020-projektobligationer", som varer indtil den 2. maj 2011. Der vil blive taget hensyn til kommentarer og forslag i det forslag om projektobligationer, der efter planen skal fremlægges i juni. De første projektobligationer med EU-garanti ventes på markedet i 2014.

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links