Cesta

Nové zdroje investic do infrastruktury - 01/03/2011

Dálnice ve výstavbě © EU

Na strategické investice do dopravy, energetiky, rozvoje internetu a telekomunikačních sítí by mohly být částečně použity výnosy z projektových dluhopisů zaručených Evropskou unií.

Komise hodlá zaručit dluhopisy, které budou vydávat podniky na financování rozsáhlých projektů, a podpořit tak vybudování strategické infrastruktury.

Velké projekty v oblasti infrastruktury jsou pro veřejnost a celé hospodářství nesmírně důležité. Bohužel v důsledku celosvětové finanční krize je nyní pro podniky velmi těžké sehnat peněžní prostředky na jejich realizaci. Kvůli krizi byly rovněž provedeny škrty ve státních rozpočtech, čímž klesl i objem prostředků, které jednotlivé státy na tyto projekty mohou poskytnout.

Pokud se EU za emise projektových dluhopisů zaručí, uklidní velké investory (např. penzijní fondy nebo pojišťovací společnosti), kteří se budou méně obávat tyto dluhopisy skupovat.

Záruky by byly poskytovány pouze na infrastrukturní projekty, jež odpovídají cílům strategie Evropa 2020 English , kterou chce EU oživit hospodářský růst a zvýšit zaměstnanost.

Rizika spojená s těmito zárukami by nesla Komise společně s Evropskou investiční bankou (EIB). EIB by jednotlivé projekty posoudila a stanovila by cenu za záruku nebo půjčku. Projekty by musely být ekonomicky a technicky proveditelné a měly by nabízet stabilní a zajímavé výnosy.

Soukromé podniky (nikoli EU nebo EIB) by poté emise dluhopisů nabídly investorům.

Inteligentní a strategické investice

V tomto desetiletí bude nutné sehnat investice ve výši 1,5-2 bilionů eur na modernizaci dopravy, energetiky, vysokorychlostního internetu a telekomunikačních sítí v Evropě.

Investice do dopravy musí odstranit hlavní nedostatky odvětví, vybudovat chybějící přeshraniční spojení a propojit jednotlivé druhy dopravy. Zavedení inteligentních sítí umožní dodávat elektřinu do míst, kde jí bude zapotřebí. Nová generace širokopásmového internetu musí být dostupná komukoli a kdekoli.

Před tím, než se trhů dotkla finanční krize, představovaly dluhopisy a finanční prostředky na projekty 10 % trhu. Záruky za dluhopisy většinou poskytovaly pojišťovací společnosti a díky tomu byly přijatelné pro investory. Tato podpora již ale neexistuje a je nepravděpodobné, že se v blízké budoucnosti obnoví.

Projektové dluhopisy zaručené Evropskou unií tak tuto mezeru zacelí a doplní stávající zdroje financování infrastruktury, např. bankovní půjčky a vládní granty.

Další postup

Do 2. května 2011 probíhá veřejná konzultace English týkající se dluhopisů na projekty strategie Evropa 2020. Názory a náměty z této konzultace budou použity při zpracování návrhu ohledně projektových dluhopisů v červnu tohoto roku. Emise projektových dluhopisů zaručených EU se pravděpodobně začnou vydávat v roce 2014.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy