Навигационна пътека

Привличане на инфраструктурни инвестиции - 01/03/2011

Магистрала в строеж © ЕС

Гарантирани от ЕС облигации за проекти ще подпомагат стратегически инвестиции в транспортни, енергийни, телекомуникационни и интернет мрежи.

Комисията иска да стимулира изграждането на стратегическа инфраструктура и за тази цел предвижда да гарантира облигации, издадени от частни компании за финансиране на мащабни инфраструктурни проекти.

Подобни проекти носят огромна полза както за обществеността, така и за икономиката като цяло. Световната финансова криза обаче затрудни събирането на необходимия на компаниите капитал. Кризата доведе и до свиване на държавните бюджети и ограничаване на подкрепата, която правителствата могат да окажат на подобни начинания.

Ако ЕС гарантира подобни проектни облигации, големи инвеститори като пенсионните фондове и застрахователните компании ще бъдат по-склонни да ги купуват.

Гаранциите ще се предоставят само за инфраструктурни проекти в съответствие със стратегията на ЕС за засилване на заетостта и икономическия растеж Европа 2020 English .

Комисията ще сподели рисковете от гаранциите с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Банката ще разглежда проектите и ще определя цена за гаранцията или заема. Проектите ще трябва да бъдат икономически и технически осъществими и да имат потенциал за генериране на добри и стабилни доходи.

След това не ЕС или ЕИБ, а частните компании ще предлагат облигациите на инвеститорите.

Разумни, стратегически инвестиции

През следващото десетилетие ще бъдат необходими инвестиции от около 2 млрд. евро за модернизиране на мрежите на Европа за транспорт, пренос на енергия, високоскоростен интернет и телекомуникации.

В областта на транспорта са нужни инвестиции за премахване на големите задръствания, изграждане на липсващи трансгранични връзки и по-добри връзки между различните видове транспорт. За пренос на електричество до местата, които се нуждаят от него, са нужни интелигентни електропреносни мрежи. А от бърз интернет в бъдеще ще се нуждаят всички и навсякъде.

Преди началото на финансовата криза финансирането и облигациите за проекти представляваха 10 % от пазара. Облигациите обикновено се гарантираха от застрахователни компании, което ги правеше приемливи за инвеститорите, но тази подкрепа вече не съществува и едва ли ще бъде възобновена скоро.

Гарантираните от ЕС проектни облигации ще запълнят празнината и ще допълнят съществуващи източници на инфранструктурно финансиране като банковите заеми и държавните безвъзмездни помощи.

Следващи стъпки

В момента тече обществена консултация English за облигациите за проекти по "Европа 2020", която приключва на 2 май 2011 г. Събраните мнения и предложения ще бъдат взети предвид при изготвянето на предложение за тези облигации през юни. Очаква се гарантираните от ЕС облигации да се появят през 2014 г.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки