Sökväg

Samordnat budgetarbete ska bädda för återhämtning - 13/01/2011

Män som lägger ett europussel© iStock/lonely snail design

Kommissionen lägger fram sin första tillväxtöversikt som utgör startskottet för den nya europeiska terminen. Rapporten innehåller tio prioriteringar för att lösa EU:s ekonomiska problem.

Den årliga tillväxtöversikten DeutschEnglishfrançaisPDF är det första steget i ett nytt planeringssystem som ska hjälpa EU-länderna att bättre samordna sitt arbete med de viktigaste utmaningarna för ekonomin.

Rapporten ingår i den nya europeiska planeringsterminen. Under årets första sex månader ska regeringarna ge varandra input till arbetet med statsbudgetarna och den ekonomiska politiken. Om länderna redan från första början samarbetar om den ekonomiska politiken, så blir det enklare att arbeta mot EU:s mål och ta itu med gemensamma problem.

I rapporten lyfter kommissionen fram tio prioriteringar som EU-länderna bör inrikta sig på för att få fart på ekonomin och sysselsättningen. Prioriteringarna ligger i linje med EU:s stabilitets- och tillväxtpakt och Europa 2020 English , den nya strategin för tillväxt och jobb i EU. Det gäller bland annat att få in de arbetslösa på arbetsmarknaden igen, reformera pensionssystemen, tygla statsskulderna och utnyttja den inre marknadens potential bättre.

Det här är den europeiska terminens nästa etapper:

Mars - Vid Europeiska rådets toppmöte enas EU-länderna om de ekonomiska prioriteringarna med tillväxtöversikten som underlag.

April - Regeringarna skickar sina budgetförslag för nästa år till kommissionen för bedömning.

Juni och juli - Med utgångspunkt i kommissionens bedömningar utfärdar ministerrådet (som företräder EU-länderna) landsspecifika råd, som Europeiska rådet godkänner innan de nationella parlamenten på vanligt vis antar statsbudgetarna.

Enligt en EU-undersökning EnglishPDFanser 77 % av EU-invånarna att bättre samordning av medlemsländernas ekonomi- och finanspolitik skulle bidra till att vi kan ta oss ur den ekonomiska krisen.

Läs mer om den europeiska terminen English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar