Navigacijska pot

Priprave na okrevanje gospodarstva v EU - 13/01/2011

Sestavljanje simbola evra © iStock/lonely snail design

Evropska komisija je v poročilu izpostavila 10 prednostnih nalog, s katerimi se namerava lotiti glavnih izzivov EU, in prvič v zgodovini uvedla tako imenovani "evropski semester".

Z letnim poročilom o gospodarski rasti DeutschEnglishfrançaisPDF želi Komisija državam članicam pomagati pri usklajevanju njihovih prizadevanj za rešitev najpomembnejših gospodarskih izzivov EU.

Poročilo o gospodarski rasti je začetek novega šestmesečnega evropskega semestra. V tem obdobju namreč države EU pripravljajo svoje proračunske in ekonomske politike ter pri tem sodelujejo z drugimi članicami na ravni EU. S sodelovanjem pri pripravi ekonomskih politik bodo članice EU lažje izpolnile skupne cilje in rešile skupne težave.

V poročilu je opredeljenih 10 nujnih ukrepov za spodbuditev gospodarske rasti in dvig zaposlenosti v državah EU v skladu s Paktom za stabilnost in rast in novo strategijo Evropa 2020 English . Med temi ukrepi so ponovno zaposlovanje nezaposlenih, reforma pokojninskih sistemov, zmanjšanje javnega dolga in izkoriščanje potenciala enotnega trga.

Prihodnji ukrepi v okviru evropskega semestra:

marec: dogovor vlad držav članic EU o določitvi gospodarskih prednostnih nalog na podlagi ugotovitev poročila;

april: države članice EU predložijo Komisiji v oceno osnutek proračunske strategije za naslednje leto;

junij in julij: v skladu z ugotovitvami ocene Svet ministrov EU (ki zastopa vlade držav članic EU) za vsako posamezno državo pripravi mnenje in Evropskemu svetu pomaga pri strateškem svetovanju. Članice nato po ustaljeni poti zaključijo postopek sprejemanja proračuna v svojih parlamentih.

Javnomnenjska raziskava EnglishPDFEurobarometra je ugotovila, da kar 77 % evropskih državljanov meni, da bi države članice EU z boljšim usklajevanjem svojih ekonomskih in fiskalnih politik lažje premagale gospodarsko krizo.

Več o evropskem semestru English

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave