Navigačný riadok

Plány na oživenie hospodárstva - 13/01/2011

Muži skladajúci puzzle so symbolom eura © iStock/lonely snail design

Európsky semester sa začal uverejnením prvého ročného prieskumu rastu, ktorý obsahuje 10 priorít na riešenie hlavných hospodárskych výziev bloku.

Ročný prieskum rastu DeutschEnglishfrançaisPDF je prvým krokom nového postupu, ktorý by mal vládam členských štátov pomôcť pri užšej koordinácii ich reakcií na hlavné hospodárske výzvy EÚ.

Prieskum je súčasťou európskeho semestra, šesťmesačného cyklu, počas ktorého môžu vlády pri tvorbe rozpočtových a ekonomických politík čerpať z poznatkov svojich kolegov na úrovni EÚ. Táto forma spolupráce by mala členom EÚ uľahčiť plnenie spoločných cieľov a riešenie podobných problémov.

Prieskum pomenováva 10 priorít, na ktoré by sa štáty EÚ mali zamerať pri podpore hospodárstva a zvyšovaní miery zamestnanosti v súlade s paktom stability a rastu a novou stratégiou pre rast a pracovné miesta, Európa 2020 English . Medzi uvedené priority patrí opätovné začlenenie nezamestnaných na trh práce, reforma dôchodkových systémov, zníženie verejného dlhu a podpora plného využitia integrovaného európskeho hospodárstva.

Ďalšie kroky v rámci európskeho semestra:

marec - vlády členských štátov EÚ schvália hospodárske priority vyplývajúce z prieskumu.

apríl - vlády členských štátov EÚ predložia Komisii na hodnotenie návrhy rozpočtových stratégií na budúci rok.

jún a júl - Rada ministrov EÚ (ktorá zastupuje vlády členských štátov EÚ) uverejní na základe hodnotení konkrétne odporúčania pre jednotlivé krajiny. Spolu s Európskou radou im bude poskytovať strategické usmernenia až do prijatia ich rozpočtov prostredníctvom národných parlamentov.

Podľa výsledkov prieskumu Eurobarometer EnglishPDF si 77 % Európanov myslí, že prísnejšia koordinácia ekonomických a fiškálnych politík medzi členskými štátmi by mohla pomôcť vyriešiť hospodársku krízu.

Viac informácií o európskom semestri English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy