Ścieżka nawigacji

Plany ożywienia gospodarczego - 13/01/2011

Postacie mężczyzn układających symbol euro z elementów puzzli © iStock/lonely snail design

Sprawozdanie określa 10 priorytetów odnoszących się do głównych wyzwań gospodarczych, jakie stoją przed Unią, i otwiera pierwszy w jej historii okres oceny koordynacji polityki gospodarczej - tzw. semestr europejski.

Roczne sprawozdanie gospodarcze DeutschEnglishfrançaisPDF to pierwszy z etapów nowego systemu, który ma pomóc rządom krajowym lepiej koordynować reakcje na najpoważniejsze wyzwania gospodarcze stojące przed UE.

Sprawozdanie to jest częścią "europejskiego semestru", corocznego sześciomiesięcznego cyklu, w czasie którego rządy państw członkowskich korzystają z wiedzy innych państw UE przy tworzeniu własnej polityki budżetowej i gospodarczej. Współpraca w zakresie polityki gospodarczej od samego początku ułatwi państwom UE dążenie do wspólnych celów oraz rozwiązywanie wspólnych problemów.

Sprawozdanie wskazuje 10 priorytetów, na których powinny się skoncentrować państwa UE, aby pobudzić gospodarkę i zwiększyć zatrudnienie zgodnie z unijnym paktem stabilności i wzrostu i jego nową strategią na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia "Europa 2020" English . Te priorytety to: powrót osób bezrobotnych na rynek pracy, reforma systemów emerytalnych, obniżenie długu publicznego oraz wspieranie pełnego wykorzystania zintegrowanej gospodarki europejskiej.

Europejski semestr − kolejne etapy:

Marzec - w oparciu o przygotowane sprawozdania państwa UE uzgadniają priorytety gospodarcze.

Kwiecień - rządy państw UE przedkładają do oceny Komisji Europejskiej swoje projekty strategii budżetowych na następny rok.

Czerwiec i lipiec - Rada Ministrów UE (w której uczestniczą przedstawiciele władz państw członkowskich UE) wydaje dla każdego kraju zalecenia w oparciu o ocenę Komisji i wspólnie z Radą Europejską formułuje zalecenia dotyczące polityki. Odbywa się to zanim parlamenty krajowe uchwalą plany budżetowe.

Zgodnie z wynikami przeprowadzonego w całej UE badania opinii publicznej EnglishPDF77 proc. Europejczyków jest zdania, że ściślejsza koordynacja polityki gospodarczej i budżetowej między krajami UE mogłaby pomóc w pokonaniu kryzysu gospodarczego.

Więcej na temat europejskiego semestru English

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki