Kruimelpad

Vrij baan voor economisch herstel - 13/01/2011

Mannen die een eurolegpuzzel in elkaar zetten © iStock/lonely snail design

De Annual Growth Survey 2011 doet tien aanbevelingen voor economisch herstel en luidt het eerste "Europese semester" in.

De Annual Growth Survey DeutschEnglishfrançaisPDF is de eerste stap in een nieuwe methode om de aanpak van de belangrijkste economische problemen door de nationale regeringen te coördineren.

Het gaat om het "Europees semester", een jaarlijkse procedure van zes maanden waarin de nationale regeringen van elkaars inzichten profiteren om hun economisch en financieel beleid te formuleren. Door van meet af aan samen te werken bij de vaststelling van het economisch beleid kunnen de EU-landen makkelijker gezamenlijke doelstellingen bereiken en gemeenschappelijke problemen oplossen.

Het nieuwe jaarverslag doet tien aanbevelingen die de EU-landen ter harte moeten nemen om de economie en de werkgelegenheid op te peppen. Ze moeten zich daarbij houden aan het stabliteits- en groeipact en de nieuwe groei- en banenstrategie Europa 2020 English . Dit betekent bijvoorbeeld dat werklozen weer aan de slag moeten, de pensioenstelsels moeten worden hervormd, de overheidsschuld omlaag moet en er meer geprofiteerd wordt van de geïntegreerde Europese economie.

Het verdere verloop van het Europees semester:

Maart - EU-regeringen maken op basis van de Annual Growth Survey afspraken over de economische prioriteiten

April - De EU-regeringen leggen de Commissie een voorlopige begrotingsstrategie voor het komende jaar voor

Juni en juli - De EU-ministerraad brengt als vertegenwoordiger van de EU-regeringen per land advies uit op basis van de evaluaties en helpt de Europese Raad om tot een beleidsadvies te komen nog voor de nationale parlementen de begroting vaststellen

Bij een enquête EnglishPDFin de hele EU bleek dat 77% van de Europese bevolking vindt dat een betere coördinatie van het economisch en budgettair beleid van de EU-landen zou helpen de economische crisis te bestrijden.

Meer over het Europees semester English

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links