Navigācijas ceļš

Jāveido ekonomikas atlabšanai vajadzīgie apstākļi - 13/01/2011

Vīrieši liek eiro puzli © iStock/lonely snail design

Ziņojumā noteiktas 10 prioritāras jomas, kurās jārisina bloka būtiskākās problēmas ekonomikā. Ar šo pētījumu sākas arī pirmais "Eiropas pusgads".

Gada izaugsmes pētījums DeutschEnglishfrançaisPDF ir pirmais solis ceļā uz jaunu sistēmu, kas valstu valdībām palīdzēs savstarpēji ciešāk koordinēt pasākumus, ko tās veic, risinot smagākās ES tautsaimniecības problēmas.

Minētais pētījums uzskatāms par jaunā "Eiropas pusgada" daļu. Tas ir sešus mēnešus ilgs cikls, kurā valdības, izstrādājot budžeta un tautsaimniecības politiku, izmantos arī ieguldījumu, ko snieguši partneri pārējās ES dalībvalstīs. Jau agrīnā stadijā notiekoša sadarbība ekonomikas politikas jomā ES dalībvalstīm palīdzēs sasniegt kopējos mērķus un risināt kopējas grūtības.

Pētījumā apzinātas 10 prioritātes, kurām ES dalībvalstīm būtu jāpievērš īpaša vērība, lai stimulētu tautsaimniecību un paaugstinātu nodarbinātības līmeni atbilstīgi ES Stabilitātes un izaugsmes paktam un tās jaunajai izaugsmes un nodarbinātības stratēģijai "Eiropa 2020" English . Iecerēti dažādi pasākumi, piemēram, panākt bezdarbnieku atgriešanos darbā, reformēt pensiju sistēmas, iegrožot valsts parādu un veicināt Eiropas integrētās ekonomikas pilnvērtīgu izmantošanu.

"Eiropas pusgada" plānā paredzētie darbi uzskaitīti turpinājumā.

Marts - pamatojoties uz pētījuma rezultātiem, ES dalībvalstu valdības vienosies par ekonomikas prioritātēm.

Aprīlis - ES dalībvalstu valdības iesniegs Komisijai novērtēšanai nākamā gada budžeta stratēģijas projektu.

Jūnijs un jūlijs - Ministru padome (tajā pārstāvētas ES dalībvalstu valdības), ņemot vērā novērtējumu, sniegs ieteikumus katrai valstij un kopīgi ar Eiropadomi sniegs politiskus ieteikumus valstīm, pirms tās pabeidz sava budžeta izstrādi parastajā veidā (proti, pirms budžeta izskatīšanas valstu parlamentos).

Visā ES veiktā aptaujā EnglishPDFnoskaidrots, ka 77 % ES iedzīvotāju ir pārliecināti, ka ciešāka ekonomikas un fiskālās politikas koordinācija starp dalībvalstīm palīdzētu izkļūt no tautsaimniecības krīzes.

Plašāk par "Eiropas pusgadu" English

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites