Navigointipolku

EU:n talouskasvulle vuotuiset painopisteet - 13/01/2011

Ihmishahmoja kokoamassa euron tunnuksesta koostuvaa palapeliä © iStock/lonely snail design

EU:n vuotuisessa kasvuselvityksessä määritetään kymmenen painopistettä talouden tärkeimpien haasteiden ratkaisemiseksi. Selvitys käynnistää talouspolitiikan ensimmäisen EU-ohjausjakson.

Vuotuinen kasvuselvitys DeutschEnglishfrançaisPDF on ensimmäinen askel uudessa järjestelmässä, jolla autetaan EU-maita koordinoimaan entistä tehokkaammin toimiaan EU:n talouden haasteiden ratkaisemiseksi.

Kasvuselvitys on osa talouspolitiikan nk. EU-ohjausjaksoa. Vuotuisen kuuden kuukauden jakson aikana jäsenmaille esitetään EU-tasolla valmisteltuja budjetti- ja talouspoliittisia suosituksia, jotka ne ottavat huomioon omassa politiikassaan ja kansallisissa talousarvioissaan. Yhteistyö talouspolitiikan laadinnassa alusta lähtien helpottaa EU-maiden asettamien yhteisten tavoitteiden saavuttamista ja ongelmien ratkaisemista.

Kasvuselvityksessä määritetään kymmenen kiireellistä toimenpidettä, jotka EU-maiden on toteutettava talouden vauhdittamiseksi ja työllisyysasteen nostamiseksi EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen sekä Eurooppa 2020 -kasvu- ja työllisyysstrategian English mukaisesti. Painopisteisiin kuuluvat muun muassa työttömien saaminen takaisin työelämään, eläkejärjestelmien uudistaminen, julkisen velan vähentäminen ja sisämarkkinoiden mahdollisuuksien hyödyntäminen.

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso etenee kesään asti seuraavasti:

Maaliskuu: EU-maiden johtajat sopivat vuotuisen kasvuselvityksen pohjalta EU:n talouspolitiikan painopistealueista.

Huhtikuu: Jäsenmaat toimittavat seuraavan vuoden alustavat budjettistrategiansa komission arvioitaviksi.

Kesä-heinäkuu: Jäsenmaita edustava Euroopan unionin neuvosto antaa yksittäisiä jäsenmaita koskevat suositukset arvioinnin tulosten perusteella. Neuvosto ja EU-maiden johtajista koostuva Eurooppa-neuvosto antavat toimintaohjeet ennen kuin jäsenmaat viimeistelevät seuraavan vuoden talousarvionsa tavanomaisessa budjettikäsittelyssä.

Eurobarometrikyselyn EnglishPDFmukaan 77 prosenttia eurooppalaisista katsoo, että jäsenmaiden talous- ja finanssipolitiikan tehokkaampi koordinointi helpottaisi talouskriisin taltuttamista.

Lisätietoa talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta English

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä