Navigatsioonitee

Valmisolek majanduse taastumiseks - 13/01/2011

Inimesed korrastavad europuslet © iStock/lonely snail design

Analüüsiga püstitatakse 10 prioriteeti tegelemiseks ühenduse peamiste majandusprobleemidega ning algatatakse esimene nn Euroopa poolaasta.

Iga-aastane majanduskasvu analüüs DeutschEnglishfrançaisPDF on esimene samm uue süsteemi raames, et aidata liikmesriikide valitsustel koordineerida veelgi tihedamalt oma tegevust ELi peamiste majandusprobleemide lahendamisel.

See on osa uudsest Euroopa poolaastast, mille raames saavad valitsused kuuekuulise tsükli jooksul kasulikult rakendada ELi tasandi kontakte oma eelarve- ja majanduspoliitika määratlemisel. Majanduspoliitika alase koostöö tegemine algusest peale lihtsustab ELi riikide jaoks ühiste eesmärkide saavutamist ja ühiste probleemide lahendamist.

Analüüsis määratletakse 10 prioriteeti, millele liikmesriigid peaksid keskenduma, et saavuta majanduse edasiminek ja suurendada tööhõivet vastavalt ELi stabiilsuse ja kasvu paktile ning oma uuele majanduskasvu ja töökohtade loomise strateegiale Euroopa 2020 English . Eesmärkide hulgas on töötute tööhõive taastamine, pensionisüsteemide reformimine, riigivõla haldamine ja Euroopa integreeritud majandusest maksimaalse saadava kasu edendamine.

Järgmised sammud Euroopa poolaasta raames on:

Märts - ELi liikmesriikide valitsused lepivad analüüsile tuginevalt kokku majandusprioriteetides.

Aprill - ELi liikmesriikide valitsused esitavad järgmise aasta eelarvestrateegia eelnõu komisjonile hindamiseks.

Juuni ja juuli - ELi Ministrite Nõukogu (mis esindab liikmesriikide valitsusi) esitab riigipõhiseid nõuandeid vastavalt hindamisele ja annab koos Euroopa Ülemkoguga poliitikanõuandeid enne, kui liikmesriigid kinnitavad oma eelarved parlamentides.

Üleeuroopaline uuring EnglishPDF näitab, et 77% eurooplasi on arvamusel, et majandus- ja fiskaalpoliitika suurem koordineerimine liikmesriikide vahel aitab kaasa majanduskriisi lahendamisele.

Täiendavalt Euroopa poolaasta kohta English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad