Διαδρομή πλοήγησης

Κάποιοι προσπαθούν να ενώσουν τα κομμάτια του ευρώ © iStock/lonely snail design

Η επισκόπηση αυτή θέτει 10 προτεραιότητες για την αντιμετώπιση των βασικών οικονομικών προκλήσεων της Ένωσης και εγκαινιάζει το πρώτο "ευρωπαϊκό εξάμηνο".

Η ετήσια επισκόπηση για την ανάπτυξη DeutschEnglishfrançaisPDF αποτελεί το πρώτο βήμα του νέου συστήματος που σκοπό έχει τον καλύτερο συντονισμό των πολιτικών των κρατών μελών για την αντιμετώπιση των βασικών οικονομικών προκλήσεων της ΕΕ.

Η επισκόπηση αυτή εντάσσεται στο λεγόμενο "ευρωπαϊκό εξάμηνο", κατά τη διάρκεια του οποίου οι κυβερνήσεις ανταλλάσσουν απόψεις με τους εταίρους τους στην ΕΕ καθώς διαμορφώνουν τις δημοσιονομικές και οικονομικές τους πολιτικές. Αναπτύσσοντας συνεργασία από την πρώτη στιγμή που ξεκινούν τη χάραξη των οικονομικών τους πολιτικών, οι χώρες της ΕΕ θα μπορούν να σημειώσουν μεγαλύτερη πρόοδο στην επίτευξη των κοινών τους στόχων και στην αντιμετώπιση των κοινών τους προκλήσεων.

Η επισκόπηση θέτει 10 προτεραιότητες στις οποίες θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση οι χώρες της ΕΕ εάν θέλουν να ενισχύσουν την οικονομία τους και να αυξήσουν τα ποσοστά απασχόλησης όπως προβλέπει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Σνάπτυξης και η νέα στρατηγική της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση "Ευρώπη 2020" English . Μεταξύ των στόχων αυτών συγκαταλέγονται η επιστροφή των ανέργων στην απασχόληση, η μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών συστημάτων, ο περιορισμός του δημόσιου χρέους και η πλήρης αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει η ενοποιημένη ευρωπαϊκή οικονομία.

Τα επόμενα βήματα του ευρωπαϊκού εξαμήνου:

Μάρτιος: οι εθνικές κυβερνήσεις συμφωνούν τις οικονομικές τους προτεραιότητες με βάση τα συμπεράσματα της επισκόπησης.

Απρίλιος: οι εθνικές κυβερνήσεις υποβάλλουν προς αξιολόγηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σχέδιο των δημοσιονομικών τους στρατηγικών για το επόμενο έτος.

Ιούνιος και Ιούλιος: το Συμβούλιο των Υπουργών της ΕΕ (το οποίο αντιπροσωπεύει τις εθνικές κυβερνήσεις) εκδίδει συστάσεις για κάθε χώρα λαμβάνοντας υπόψη την εκάστοτε αξιολόγηση και, μαζί με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, απευθύνει συστάσεις για τη χάραξη πολιτικών προτού οι χώρες οριστικοποιήσουν τους προϋπολογισμούς τους με τη συνήθη διαδικασία, δηλαδή λαμβάνοντας την έγκριση των εθνικών τους κοινοβουλίων.

Πανευρωπαϊκή έρευνα EnglishPDFέδειξε ότι το 77% των Ευρωπαίων θεωρεί πως ο μεγαλύτερος συντονισμός των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών των κρατών μελών θα συμβάλει στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.

Περισσότερα για το ευρωπαϊκό εξάμηνο English

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι