Sti

Grobund for økonomisk genopretning - 13/01/2011

Mænd lægger europuslespil © iStock/lonely snail design

Rapport udstikker 10 prioriteter for at klare EU's største økonomiske udfordringer og markerer starten på det første "europæiske halvår".

Den årlige vækstundersøgelse DeutschEnglishfrançaisPDF er første led i et nyt system, der skal hjælpe EU-landenes regeringer med at arbejde tættere sammen i deres håndtering af EU's største økonomiske udfordringer.

Undersøgelsen indgår i det nye "europæiske halvår", en årligt tilbagevendende proces, hvor regeringerne kan få input fra andre lande, når de udarbejder den økonomiske politik. Når EU-landene arbejder sammen om den økonomiske politik, får de lettere ved at gå efter fælles mål og takle fælles udfordringer.

Undersøgelsen sætter fokus på 10 prioriteter, som EU-landene bør satse på for at sætte skub i økonomien og skabe flere job i tråd med EU's stabilitets- og vækstpagt og den nye strategi for vækst og beskæftigelse Europa 2020 English . Der er bl.a. tale om at få de ledige i arbejde igen, reform af pensionssystemerne, loft over de offentlige udgifter og bedre udnyttelse af den integrerede økonomi i EU.

Næste skridt for det europæiske halvår:

Marts - EU-landenes regeringer enes om de økonomiske prioriteter på grundlag af undersøgelsen.

April - EU-landenes regeringer fremlægger udkast til næste års finanslov, der evalueres af Kommissionen.

Juni og juli - EU's ministerråd (som repræsenterer EU-landenes regeringer) kommer med henstillinger til de enkelte lande og giver sammen med Det Europæiske Råd politisk rådgivning, før landene går gennem den normale finanslovsbehandling i deres parlamenter.

En undersøgelse EnglishPDFpå EU-plan viser, at 77 % af europæerne mener, at tættere koordinering af den økonomiske politik blandt EU-landene vil hjælpe med at bekæmpe den økonomiske krise.

Mere om det europæiske halvår English

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links