Cesta

Solidní základ pro hospodářský růst - 13/01/2011

Lidé skládající puzzle ve tvaru znaku pro euro © iStock/lonely snail design

Zpráva stanoví 10 priorit pro řešení hlavních hospodářských otázek Unie a zároveň zahajuje historicky první "evropský semestr".

Roční analýza růstu DeutschEnglishfrançaisPDF představuje první krok v novém způsobu užší koordinace mezi členskými státy, který pomůže sladit jejich reakce na hlavní ekonomické výzvy EU.

Je součástí nového "evropského semestru", tj. šestiměsíčního cyklu, během něhož si budou vlády členských států vzájemně naslouchat a budou využívat zkušeností svých protějšků při formulaci rozpočtových a hospodářských politik svých zemí. Díky tomu, že budou členské státy spolupracovat na tvorbě koncepce hospodářské politiky již od samého počátku, budou snáze uskutečňovat společné cíle a řešit společné problémy.

Analýza určuje 10 priorit, na které se mají členské státy zaměřit, aby oživily své ekonomiky a zvýšily zaměstnanost, to vše v souladu s paktem o stabilitě a růstu Evropské unie a její novou strategií pro růst a zaměstnanost: Evropa 2020 English . Tyto plány zahrnují snahu najít nezaměstnaným uplatnění na pracovním trhu, reformovat důchodové systémy, zvládnout zadlužení veřejných rozpočtů a prosazovat využívání všech výhod integrované ekonomiky EU.

Přehled dalších kroků v rámci evropského semestru:

Březen - na základě zveřejněné analýzy se vlády členských států EU dohodnou na hospodářských prioritách.

Duben - členské státy předloží návrhy svých rozpočtových strategií na příští rok a Komise provede jejich hodnocení.

Červen a červenec - Rada ministrů EU (v níž zasedají vládní zástupci členských států EU) vydá konkrétní doporučení pro každou jednotlivou zemi, která se budou opírat o hodnocení Komise, a před tím, než členské státy předloží své rozpočty ke schválení ve svých parlamentech, vydá společně s Evropskou radou politické doporučení.

Podle průzkumu EnglishPDF, který probíhal v celé EU, považuje 77 % Evropanů větší koordinaci hospodářských a fiskálních politik členských států za účinný nástroj v boji proti hospodářské krizi.

Další informace o evropském semestru English

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy