Навигационна пътека

Подготовка за икономическо възстановяване - 13/01/2011

Мъже подреждат пъзел във формата на евро © iStock/lonely snail design

Доклад определя 10 приоритета за справяне с основните икономически предизвикателства пред ЕС, като дава старт на първия досега "Европейски семестър".

Годишното изследване на растежа DeutschEnglishfrançaisPDF е първата стъпка в рамките на нова система за подпомагане на националните правителства да координират по-тясно своите действия в отговор на основните икономически предизвикателства пред ЕС.

То е част от новия "Европейски семестър" - шестмесечен цикъл, по време на който правителствата се възползват от опита на колегите си на равнище ЕС при определянето на своята бюджетна и икономическа политика. Съвместната работа по икономическата политика от самото начало ще улесни страните от ЕС в преследването на общи цели и отговора на общи опасения.

В изследването са определени 10 приоритета, върху които страните от ЕС трябва да се съсредоточат, за да подкрепят икономиката и увеличат заетостта в съответствие спакта за стабилност и растеж на ЕС и новата стратегия на Съюза за растеж и заетост - "Европа 2020" English. Сред приоритетите са връщане на безработните на работа, реформиране на пенсионните системи, овладяване на публичния дълг и насърчаване на пълноценното използване на интегрираната европейска икономика.

Следващи стъпки за Европейския семестър:

март - правителствата от ЕС постигат споразумение по икономическите приоритети, основани на изследването;

април - правителствата от ЕС изпращат своите стратегии за проектобюджети за следващата година за оценка от Комисията;

юни и юли - Съветът на министрите на ЕС (който представлява правителствата от ЕС) отправя конкретни за всяка страна съвети в светлината на оценката и се присъединява към Европейския съвет в предоставянето на политически съвети преди страните да завършат изготвянето на бюджетите си по обичайната процедура - чрез националните парламенти.

Според европейско проучване EnglishPDF77% от европейците смятат, че по-силната координация на икономическата и фискалната политика между страните членки ще помогне в борбата с икономическата криза.

Още за Европейския семестър English

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки