Cosán nascleanúna

An euro glactha ag an Eastóin - 28/12/2010

Tosóidh na hEastónaigh ag úsáid an euro an 1 Eanáir 2011. Pleanáil mhaith agus faisnéis phoiblí roimhré, ba chóir go ndéanfaidís athrú réidh ón kroon.

Bhí sé mar aidhm ag feachtais phoiblíochta déanacha mearbhall faoin ráta comhshó a chosc - ionas go mbeidh siopaeirí ar an eolas faoi cé mhéad a chaitheann said agus nach nglacfaidh trádálaí mí-ionraic buntáiste orthu.

I Samhain, fuair Eastónaigh bileoga faisnéise le sonraí praiticiúla agus dhá chárta tagartha úsáideacha - ceann acu le cairt comhshó kroon-euro agus an ceann eile ag míniú na ngnéithe frithbhrionnacha ar na nótaí bainc.

Ó 1 Nollaig, bhí trealaimh bonn céaduaire eesti keelEnglish ar fáil ó bhainc, chun taithí an airgeadra a thabhairt don phobal.

I Lúnasa, tugadh cuireadh do mhiondíoltóirí, d'institiúidí airgeadais agus do rialtais áitiúla a síniú a chur le comhaontú praghsála cothroime, á ngealladh gan a gcuid praghsanna a ardú i ndiaidh an athraithe gan chúis mhaith.

Do chéad choicís an athraithe, beidh kroon na hEastóine agus an euro araon i gcúrsaíocht, agus ina dhiaidh sin is é an euro amháin a bheidh dlíthairgthe. Chun cabhrú le tomhaltóirí, thosaigh miondíoltóirí ag taispeáint praghsanna sa dá airgeadra an 1 Meitheamh 2010, agus caithfidh siad leanúint leis sin go dtí 20 Iúil 2011.

Déanfaidh Bord Cosanta Tomhaltóirí an Rialtais monatóireacht ar ghnóthais agus ar phraghsanna, agus foilseoidh sé aon fhaisnéis faoi mhórsháruithe ar na rialacha.

Tháinig an Eastóin isteach san AE in 2004 agus d'oibrigh sí go dian dícheallach chun leasú geilleagrach a shaothrú, ag tuilleamh an leasainm "Tíogar Baltach". Tá an geilleagar an-solúbtha agus, cé ná fuil sé díolmhaithe ón ngéarchéim, thaispeáin sé a chumas feidhmithe agus coigeartaithe faoi ráta malairte seasta le beagnach fiche bliain anuas.

Ach ní hé glacadh an euro deireadh an bhóthair. Mar 17ú ball an limistéir euro, éileofar ar Eastóin beartais ar fhiacha agus ar easnaimh buiséid a leanúint a thacóidh le fás geilleagrach, le cruthú post agus le ráta boilscithe cobhsaí.

Ar na tíortha is déanaí sa limistéar euro, áirítear an tSlóivéin, a tháinig isteach in 2007, an Chipir agus Málta in 2008 agus an tSlóvaic in 2009.

An Eastóin agus an euro English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links