Navigatsioonitee

Eesti võtab kasutusele euro - 28/12/2010

Eesti võtab euro kasutusele 1. jaanuaril 2011. Tõhus eelnev kavandamine ning elanikkonna teavitamine peaks tagama sujuva ülemineku kroonilt eurole.

Hiljutiste teavituskampaaniate eesmärk on olnud ennetada vahetuskursiga kaasnevat segadust, et ostjad teaksid, kui palju nad tegelikult kulutavad ning ei langeks ebaausate kaupmeeste ohvriks.

Novembris jõudsid eestlasteni voldikud, mis sisaldavad praktilist teavet ning kaks ühesugust rahakursi kaarti, mille ühel küljel tutvustatakse rahatähe põhilisi turvamärke ning teisel küljel on esitatud hinnad kroonides ja eurodes.

Alates 1. detsembrist on pankadest võimalik osta euromüntide stardikomplekte, et inimesed saaksid juba võimaluse eurodega tutvuda.

Juba augustis kutsuti jaekauplejaid, finantsasutusi ning kohalikke omavalitsusi ühinema ausa hinnastamise leppega, milles palutakse neil eurole üleminekul hindu ilma mõjuva põhjuseta mitte tõsta.

Esimese kahe nädala jooksul alates eurole üleminekust on käibel nii Eesti kroon kui ka euro, misjärel jääb ainuõiguslikult kasutusele vaid euro. Tarbijate abistamiseks hakkasid müüjad kaupade hindu esitama mõlemas vääringus alates 1. juulist 2010 ning peavad seda tegema kuni 20. juunini 2011. aastal.

Riigi Tarbijakaitseamet teostab järelevalvet nii ettevõtete kui ka hindade üle ning teavitab avalikkust kõigist tõsisematest eeskirjade rikkumistest.

Eesti ühines ELiga 2004. aastal ning on jõuliselt edendanud majanduslikke reforme, teenides sellga hüüdnime "Balti tiiger". Eesti majandus on väga paindlik ning kuigi see ei ole olnud kriisi suhtes immuunne, on see viimase kahe aastakümne jooksul näidanud märke suutlikkusest toimida fikseeritud vahetuskursiga ning vastavalt sellele kohaneda.

Kuid üleminek eurole ei tähista veel teekonna lõppu. Euroalaga ühinenud 17. riigina peab Eesti edendama sellist võla- ja eelarvepuudujäägi poliitikat, mis soodustab majanduskasvu, töökohtade loomist ning stabiilset inflatsioonimäära.

Enne Eestit ühinesid euroalaga Sloveenia (2007. aastal), Küpros ja Malta (2008. aastal) ning Slovakkia (2009. aastal).

Eesti ja euro English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad