Διαδρομή πλοήγησης

Η Εσθονία υιοθετεί το ευρώ - 28/12/2010

Οι Εσθονοί θ' αρχίσουν να χρησιμοποιούν το ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2011. Χάρη στον καλό προγραμματισμό και τη σωστή ενημέρωση του κοινού, η μετάβαση στο ευρώ αναμένεται ότι θα είναι ομαλή.

Πρόσφατα πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές εκστρατείες με στόχο να μην υπάρξει σύγχυση σχετικά με τη νομισματική ισοτιμία και οι καταναλωτές να γνωρίζουν επακριβώς πόσα ξοδεύουν, ώστε να μην πέφτουν θύματα ανέντιμων εμπόρων.

Τον Νοέμβριο, οι Εσθονοί έλαβαν φυλλάδια με πρακτικές οδηγίες καθώς και δύο εύχρηστες καρτέλες, μία με πίνακα μετατροπής σε ευρώ και μία με επεξηγήσεις των χαρακτηριστικών ασφαλείας των χαρτονομισμάτων για την αποφυγή των πλαστογραφήσεων.

Από την 1η Δεκεμβρίου, οι τράπεζες διαθέτουν "σακκουλάκια" με ευρώ eesti keelEnglish, ώστε οι πολίτες να εξοικειωθούν με το νέο νόμισμα.

Επίσης, τον περασμένο Αύγουστο, οι λιανοπωλητές, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και οι τοπικές διοικήσεις κλήθηκαν να υπογράψουν μια συμφωνία θεμιτής τιμολόγησης, με βάση την οποία δεσμεύονται να μην αυξήσουν τις τιμές χωρίς σοβαρό λόγο μετά τη μετάβαση στο ευρώ.

Τις πρώτες δύο εβδομάδες της μετάβασης, οι εσθονικές κορώνες και τα ευρώ θα κυκλοφορούν παράλληλα. Μετά την εκπνοή του διαστήματος αυτού, το ευρώ θα είναι το μόνο επίσημο νόμισμα στην Εσθονία. Για να βοηθήσουν τους καταναλωτές, οι λιανοπωλητές ξεκίνησαν να αναρτούν τις τιμές και στα δύο νομίσματα από την 1η Ιουλίου 2010 και θα εξακολουθήσουν να το κάνουν έως τις 20 Ιουνίου 2011.

Το Συμβούλιο Προστασίας Καταναλωτών θα εποπτεύει τις επιχειρήσεις και τις τιμές, και θα δημοσιοποιεί όλα τα στοιχεία που αφορούν σημαντικές παραβιάσεις των κανόνων.

Η Εσθονία προσχώρησε στην ΕΕ το 2004 και εφάρμοσε με ζήλο μια πολιτική οικονομικών μεταρρυθμίσεων που της χάρισε τον τίτλο "Τίγρη της Βαλτικής". Η οικονομία της είναι εξαιρετικά ευέλικτη και, παρότι δεν είναι άτρωτη στην κρίση, απέδειξε την ικανότητά της να λειτουργεί και να προσαρμόζεται βάσει μιας καθορισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας για σχεδόν δύο δεκαετίες.

Ωστόσο, η ένταξη της χώρας στην ευρωζώνη δεν είναι το τέλος της διαδρομής. Ως το 17ο μέλος της ευρωζώνης, η Εσθονία πρέπει να ακολουθήσει πολιτικές για το χρέος και τα δημόσια ελλείμματα, με στόχο την οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ένα σταθερό ποσοστό πληθωρισμού.

Άλλες χώρες που εντάχθηκαν πρόσφατα στην ευρωζώνη είναι η Σλοβενία το 2007, η Κύπρος και η Μάλτα το 2008 και η Σλοβακία το 2009.

Η Εσθονία και το ευρώ English

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι