Kruimelpad

Betere juridische samenwerking in het belang van burgers en bedrijven - 14/12/2010

Kaart van Europa met mensenmassa op de achtergrond © EU

Procederen in het buitenland moet goedkoper worden voor bedrijven en de papierwinkel voor burgers die in een ander EU-land gaan wonen, werken of reizen, moet beperkt worden.

De Commissie wil het u makkelijker maken om in een ander EU-land te gaan wonen, werken of reizen. Zij wil via een raadpleging English te weten komen wat uw ideeën hierover zijn.

Een mogelijkheid is om standaardformulieren in te voeren voor uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand, zoals het geboortebewijs. Of we kunnen ervoor zorgen dat die documenten automatisch in andere EU-landen worden erkend. Dat zou geen gevolgen hebben voor het rechtsstelsel van die landen.

De 27 EU-landen worden niet allemaal op dezelfde manier bestuurd. Dat betekent dat documenten zoals contracten, eigendomsbewijzen of certificaten van de overheid (geboortebewijzen, uittreksels uit het huwelijksregister e.d.) niet altijd buiten het land van afgifte worden erkend.

Dat zorgt voor veel rompslomp voor de 12 miljoen EU-burgers die niet in eigen land wonen. Soms is een vertaling of een aanvullend bewijs nodig of valt de erkenning ervan duur uit. Onlangs bleek Englishfrançais dat 73% van de Europeanen wil dat documenten uit andere EU-landen gemakkelijker worden aanvaard.

De raadpleging loopt tot 30 april en de reacties worden meegenomen in nieuwe voorstellen die in 2013 zullen worden ingediend.

Ook het bedrijfsleven moet het makkelijker krijgen. Zo wil de EU het goedkoper maken om een vonnis van de rechtbank in een ander EU-land erkend te krijgen.

Nu al kan bijvoorbeeld een Nederlands of Belgisch bedrijf dat een Duitse handelspartner wegens wanbetaling voor de rechter sleept, het vonnis op grond van EU-wetgeving ook in Duitsland laten erkennen en uitvoeren. Maar dat brengt wel enkele duizenden euro's aan gerechtskosten met zich mee en dat werkt belemmerend.

De Europese Commissie streeft daarom naar afschaffing van die extra eis, die het bedrijfsleven elk jaar zo'n 48 miljoen euro kost. De nieuwe regels bieden de Europese consument ook een betere bescherming bij geschillen met bedrijven van buiten de EU.

Raadpleging over de erkenning van documenten English

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links