Navigointipolku

Virallisten asiakirjojen käyttö toisessa EU-maassa helpottuu - 14/12/2010

EU:n kartta heijastettuna ihmisjoukon päälle © EU

Komissio suunnittelee toimia, joilla edistetään tuomioistuinratkaisujen ja virallisten todistusten tunnustamista EU:n sisällä.

Komissio haluaa kuulla kansalaisten ja yhteisöjen mielipiteitä siitä, miten toisessa EU-maassa asumiseen, työskentelyyn ja matkustamiseen liittyvää byrokratiaa voitaisiin vähentää. Aiheesta järjestetään julkinen kuuleminen English.

Maasta toiseen siirtyminen olisi helpompaa, jos koko EU:ssa otettaisiin käyttöön yhteiset lomakkeet väestörekisteriasiakirjoja, kuten virkatodistuksia ja syntymätodistuksia, varten. Vaihtoehtoisesti on esitetty, että tällaiset asiakirjat tunnustettaisiin automaattisesti kaikissa EU-maissa. Muutos ei vaikuttaisi yksittäisten maiden oikeusjärjestelmään.

Kussakin EU:n 27 jäsenmaassa on omanlaisensa hallintojärjestelmä. Tästä syystä julkisia asiakirjoja (esim. sopimukset, kauppakirjat) tai väestörekisteriasiakirjoja (esim. adoptio- tai vihkitodistukset) ei aina tunnusteta sen maan ulkopuolella, jossa ne on annettu.

Tämä hankaloittaa suuresti niiden 12 miljoonan EU-kansalaisen elämää, jotka asuvat toisessa EU-maassa. Joskus asiakirjat on vielä käännettävä tai todistettava virallisesti oikeaksi, mistä voi aiheutua huomattavia kustannuksia. Hiljattain tehdyssä mielipidetutkimuksessa Englishfrançais 73 prosenttia vastaajista katsoi, että virallisten asiakirjojen käyttöä muissa EU-maissa pitäisi helpottaa.

Kuulemiseen voi osallistua 30. huhtikuuta 2011 asti. Vastaukset otetaan huomioon valmisteltaessa asiasta lakiehdotuksia, jotka on määrä esittää vuonna 2013.

Myös yritysten hallinnollisia velvoitteita halutaan karsia. Komissio on tehnyt ehdotuksen, joka vähentäisi oikeudenkäyntikuluja silloin, kun yritys hakee tuomioistuimen ratkaisun tunnustamista toisessa EU-maassa.

EU-lainsäädännön mukaan yhdessä EU-maassa tehty tuomioistuimen ratkaisu tunnustetaan ja pannaan sellaisenaan täytäntöön toisessa EU-maassa. Mutta jos esimerkiksi ruotsalaisyritys haastaa saksalaisyrityksen oikeuteen maksuviivästyksen vuoksi ja tuomio on ruotsalaisyrityksen kannalta myönteinen, se joutuu silti maksamaan jopa 3 000 euron oikeudenkäyntikulut, jotta tuomio tunnustetaan kummassakin maassa.

Nämä kulut ovat yrityksille huomattava rasite. Yritykset maksavat tällaisia oikeuskuluja vuosittain noin 48 miljoonaa euroa. Komissio etsii nyt keinoja menettelyn poistamiseksi. Uudet säännöt parantaisivat myös eurooppalaisten kuluttajien suojaa riita-asioissa, joissa toinen osapuoli on EU:n ulkopuolelta.

Kuuleminen virallisten asiakirjojen tunnustamisesta toisessa EU-maassa English

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä