Διαδρομή πλοήγησης

Ενισχύεται η δικαστική συνεργασία προς όφελος των Ευρωπαίων και των επιχειρήσεων - 14/12/2010

Χάρτης της Ευρώπης με φόντο τους πολίτες της © EU

Χάρη στα νέα μέτρα, οι διασυνοριακές διαφορές θα έχουν μικρότερο κόστος και λιγότερη γραφειοκρατική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις, ενώ θα μειωθεί η γραφειοκρατία για τα άτομα που ζουν, εργάζονται και ταξιδεύουν σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να κάνει ευκολότερη τη ζωή των πολιτών που εργάζονται, ταξιδεύουν ή εγκαθίστανται σε άλλη χώρα της ΕΕ, και για τον σκοπό αυτόν συγκεντρώνει τις απόψεις τους English για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η σημερινή κατάσταση.

Μια λύση είναι να καθιερωθούν πανευρωπαϊκά πρότυπα για τις πιο συνήθεις ληξιαρχικές πράξεις, π.χ. τα πιστοποιητικά γεννήσεως. Μια άλλη λύση είναι η αυτόματη αναγνώριση των εγγράφων αυτών από όλες τις χώρες της ΕΕ. Μια τέτοια αλλαγή δεν θα επηρεάσει τα νομικά συστήματα των κρατών μελών.

Τα διοικητικά συστήματα των 27 χωρών της ΕΕ διαφέρουν μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει ότι δημόσια έγγραφα (όπως ένα συμβόλαιο ή ένας τίτλος ιδιοκτησίας), καθώς και ληξιαρχικές πράξεις (όπως τα πιστοποιητικά γεννήσεως και γάμου) δεν αναγνωρίζονται πάντοτε έξω από τη χώρα στην οποία εκδόθηκαν.

Έτσι, γύρω στα 12 εκατομμύρια πολίτες που ζουν εκτός της πατρίδας τους σε άλλη χώρα της ΕΕ βρίσκονται αντιμέτωποι με χρονοβόρες και συχνά περίπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Στην περίπτωση δε που απαιτείται μετάφραση ή πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία, η αναγνώριση των εγγράφων μπορεί επίσης να είναι δαπανηρή. Πρόσφατη έρευνα Englishfrançais έδειξε ότι οι πολίτες επιθυμούν να αλλάξει η κατάσταση. Το 73% όσων απάντησαν δήλωσε ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για τη βελτίωση της κυκλοφορίας δημοσίων εγγράφων μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Η διαβούλευση είναι ανοικτή έως τις 30 Απριλίου και οι απαντήσεις θα ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση των νέων νομοθετικών προτάσεων το 2013.

Τα μέτρα αυτά θα είναι ωφέλιμα και για τις επιχειρήσεις. Νέα σχετική πρόταση αναμένεται να περιορίσει το νομικό κόστος που επιβαρύνει τις επιχειρήσεις που επιθυμούν την αναγνώριση μιας δικαστικής απόφασης από άλλη χώρα της ΕΕ.

Για παράδειγμα, εάν μια σουηδική επιχείρηση μηνύσει μια γερμανική για καθυστέρηση πληρωμής, οι νόμοι της ΕΕ ήδη προβλέπουν ότι οι δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται από μια χώρα της ΕΕ αναγνωρίζονται πλήρως και εκτελούνται από τις άλλες χώρες της ΕΕ. Ακόμη όμως κι αν η δικαστική απόφαση είναι ευνοϊκή για τη σουηδική εταιρεία, η τελευταία θα πρέπει παρ' όλα αυτά να πληρώσει έως και 3.000 ευρώ για νομικά έξοδα προκειμένου να αναγνωριστεί η σχετική απόφαση και από τις δύο χώρες. Αυτό το πρόσθετο κόστος είναι πολύ επιβαρυντικό για τις επιχειρήσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να καταργηθεί αυτή η απαίτηση που κοστίζει κάθε χρόνο στις επιχειρήσεις γύρω στα 48 εκατ. ευρώ. Οι νέοι κανόνες θα παρέχουν επίσης μεγαλύτερη προστασία στους ευρωπαίους καταναλωτές οι οποίοι εμπλέκονται σε διαφορές με πρόσωπα σε χώρες εκτός ΕΕ.

Διαβούλευση για την αναγνώριση των εγγράφων English

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι